Cesta společnosti GROHE k obalům bez plastů

DLOUHÁ CESTA SPOLEČNOSTI GROHE K OBALŮM BEZ PLASTŮ

Plastový odpad se stal celosvětovým problémem. Mikroplasty v půdě a ve vodě ohrožují potravní řetězce a poškozují zdraví. Výroba plastů rovněž produkuje hodně emisí CO2. Proto se ve společnosti GROHE již čtyři roky snažíme vyhnout zbytečným plastům v našich obalech. Dosáhli jsme již mnoha úspěchů, ale naše cesta zdaleka nekončí. Přečtěte si, na čem přesně jsme pracovali, jaké překážky jsme překonali při vývoji alternativ k plastovým obalům a jaké problémy je ještě třeba vyřešit.

82 % NAŠEHO SORTIMENTU NEOBSAHUJE PLASTOVÉ OBALY

Úplná eliminace plastů a používání alternativních eko obalů se může zdát na první pohled poměrně jednoduchá. Ve skutečnosti se však jedná o velkou výzvu. Přesto jsme ve společnosti GROHE vyvinuli řešení, díky kterým je až 82 % našeho sortimentu dodáváno bez plastových obalů. To ušetří přibližně 37 milionů plastových předmětů ročně. Nechceme však usnout na vavřínech a nadále pokračujeme k cestě za 100% eliminací plastů. Bohužel to může nějakou dobu trvat, protože ani ty nejlepší úmysly a nápady v tuto chvíli nestačí k naplnění ideálu zcela bezobalových plastů.

PROČ NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ MOŽNÉ POUŽÍVAT OBALY ZCELA BEZ PLASTŮ?

V dnešním světě zákazníci i zákonodárci stále častěji požadují alternativy k plastovým obalům. Používat alternativní eko obaly se snaží i mnoho firem. Přes všechny dobré úmysly to však není vždy z různých důvodů možné.

Například současné recyklační procesy a nedostatek alternativ bez plastů, zejména u výrobků s citlivým povrchem, představují výzvu nejen pro společnost GROHE, ale i pro mnoho dalších průmyslových odvětví.

Například sprchové vaničky a vany mají velmi citlivé povrchy, které se pro ochranu musí přelepit plastovou fólií.

V některých případech lze například malé části citlivé na vlhkost nebo návod zabalit do biologicky rozložitelné fólie. Ačkoli je fólie založena na kukuřičném škrobu a je certifikována jako kompostovatelná, mnoho stávajících recyklačních zařízení není v současné době schopno rozpoznat a separovat tento typ alternativního materiálu. Proto bude v budoucnu důležité přizpůsobit stávající systémy alternativním plastovým obalům z obnovitelných zdrojů a vzdělávat veřejnost.

Kromě toho je zásadní podporovat inovace, které lze ve velkém měřítku využít na masovém trhu. Věříme, že předpokladem k úspěchu je spolupráce. Průmysl má velkou příležitost spojit své síly s ostatními a vyvinout řešení bezplastových obalů, která budou fungovat ve všech odvětvích.

KDE SPOLEČNOST GROHE JIŽ NYNÍ POUŽÍVÁ OBALY BEZ PLASTŮ?

Na cestě k vývoji obalů bez plastů a hledání alternativ byly všechny obaly produktů podrobeny zkoušce. Úkol zněl jasně – obejít se bez plastů při každé příležitosti.

Příkladem je obal instalačního systému GROHE Rapid SL. Jeden kus výrobku slouží jako obal pro další volné díly. Toto inovativní řešení samo o sobě ročně ušetří 26 tun polyetylenových sáčků.

Jako alternativu plastových obalů jsme zkoumali také vložky z lisovaných vláken. Tento materiál se používá mimo jiné také na kartony na vejce. Nyní se používá místo polystyrenu nebo fóliových obalů. Díky této inovativní myšlence jsou všechny sprchové systémy GROHE baleny v pěti formách s různými výřezy.

ZÁVĚR A VÝHLED

Dokázali jsme se přiblížit k našemu cíli odstranit a nahradit plastové obaly. Nadále budeme přemýšlet, zpochybňovat a přehodnocovat naše řešení. Díky rozvíjejícím se technologiím budeme usilovat o budoucnost bez plastů.