Nahlášení reklamace

Napište nám

Chcete-li podat žádost o reklamaci, vyplňte formulář na webových stránkách www.groheservis.cz

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

Co můžu dělat, pokud se mi nepodaří najít fakturu?

V případě reklamace v záruce musí být společnosti GROHE dodána původní faktura. Pokud fakturu již nemáte, mohou být za servisní služby účtovány poplatky.

Kolik stojí oprava, když produkt již není v záruce?

Pokud produkt již není v záruce, budou vám za opravu účtovány poplatky dle platných sazeb servisních partnerů.

Produkt je vadný. Obdržím za něj peníze zpět?

Pokud jste obdrželi vadný produkt, obraťte se na náš zákaznický servis.

Musím vadný produkt sám demontovat nebo ponechat na místě instalace?

Doporučujeme ponechat výrobek na místě. Pokud je pro vyřízení reklamace nutná demontáž, bude vás o tom informovat naše zákaznické oddělení.

Na co se vztahuje záruka GROHE?

Naše záruční podmínky otevřete kliknutím na následující odkaz:

https://www.grohe.cz/cs_cz/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

Jak dlouhá je záruka na výrobky GROHE?

Délka záruční lhůty závisí na dané kategorii produktu. Naše záruční podmínky otevřete kliknutím na následující odkaz:

https://www.grohe.cz/cs_cz/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

Jsou záruční lhůty všude stejné?

Záruka na produkt je stejná po celém světě. Naše záruční podmínky otevřete kliknutím na následující odkaz:

https://www.grohe.cz/cs_cz/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

Je záruka poskytována také na náhradní díly?

Záruka se vztahuje také na náhradní díly. Délka záruční lhůty závisí na dané kategorii produktu. Naše záruční podmínky otevřete kliknutím na následující odkaz:

https://www.grohe.cz/cs_cz/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

Jak budu informován ohledně vyřízení mé reklamace?

Informace o rozhodnutí ohledně reklamace Vám může poskytnout servisní technik během návštěvy, případně naše zákaznické oddělení prostřednictvím portálu pro reklamace.

Za jak dlouho mě bude servisní technik kontaktovat po podání reklamační žádosti?

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

Jak mohu zkontrolovat stav mé žádosti?

Stav své žádosti můžete zkontrolovat na portálu pro reklamace po přihlášení nebo se můžete obrátit přímo na naše zákaznické oddělení.