Informační memorandum

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost GROHE si velmi váží vašeho zájmu o společnost a její produkty. Ochranu vašeho soukromí na webových stránkách společnosti bereme velice vážně. V následující části bychom vás rádi informovali o sběru anonymních a osobních údajů.

A. Odpovědnost za zpracování údajů

Odpovědná osoba za zpracování osobních údajů v rámci těchto webových stránek v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je uvedena v příslušném právním prohlášení.
Odpovědný pracovník za ochranu osobních údajů je vám rovněž k dispozici na adresách DataProtection_CZ@grohe.com nebo DataProtection@grohe.com
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží jako popis způsobu a rozsah sběru vašich osobních údajů při prohlížení webových stránek GROHE (dále jen „údaje“).

B. Zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme v rámci provozu webových stránek naší společnosti. Zpracování údajů zahrnuje také zveřejňování prostřednictvím přenosu.
Evropská komise zřizuje nástroj, štít EU–USA na ochranu soukromí, podle kterého se posuzuje přiměřenost přenosu údajů do Spojených států. V rámci tohoto nástroje je zajištěno, že subjekt odpovědný za přenos dat do Spojených států na bázi štítu EU–USA na ochranu soukromí splňuje požadavky standardů pro ochranu osobních údajů v Evropské unii. Poskytovatelé služeb, jejichž prostřednictvím přenášíme údaje do USA, jsou součástí štítu EU–USA na ochranu soukromí.
Údaje, důvody ke zpracování, právní rámec, příjemci a odesílatelé do zemí mimo region EEA jsou uvedeny na následujícím seznamu:

a) Soubor se záznamem
Vaše návštěvy na našich webových stránkách jsou zaznamenány. Zpracovány budou následující údaje: Název navštívené webové stránky, datum a čas návštěvy, časový rozdíl oproti greenwichskému střednímu času (GMT), stav přístupu, objem přenesených dat, typ internetového prohlížeče a jeho verze, operační systém, URL předchozí navštívené stránky, vaše IP adresa a poskytovatel připojení. Tyto údaje jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti webových stránek. Údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu v souladu s článkem 6, odst. 1 f) nařízení GDPR. Soubor se záznamem bude odstraněn po sedmi dnech, pakliže jej nebude zapotřebí pro analýzu případného porušení nařízení, ke kterým dojde během období uchovávání.

b) Hosting
Provozovatel hostingových služeb skladuje veškeré údaje potřebné k provozu těchto webových stránek. Toto opatření je nezbytné pro zajištění provozu webových stránek. Údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu v souladu s článkem 6 odst. 1 f) nařízení GDPR. Pro zajištění naší přítomnosti online využíváme služeb poskytovatelů webhostingu, kterým předáváme výše uvedené údaje.

c) Kontaktní informace
Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, budou vaše osobní údaje (jméno a kontaktní informace, pokud nám je poskytnete) a zpráva zpracována výhradně za účelem vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu. Tyto údaje zpracováváme na základně znění článku 6, odst. 1 b) nařízení GDPR a článku 6, odst. 1 f) nařízení GDPR za účelem vyřízení vašeho požadavku.

d) Newsletter
Abyste měli k dispozici pravidelný přísun informací o naší společnosti a řadě produktů a služeb, nabízíme rozesílání newsletteru. Přihlášením se k odběru newsletteru zpracujeme vámi zadané údaje (jméno, e-mailovou adresu a informace uvedené v polích „vy jste“ a „zajímá mě“).

Přihlášením odběru rovněž vyjadřujete svůj souhlas v následujícím znění:
„Objednávám tímto odběr newsletteru Grohe, jehož obsah bude přizpůsobený mým zájmům. Svůj souhlas můžu kdykoliv stáhnout prostřednictvím odkazu k odhlášení odběru v každém newsletteru."
Přenos newsletteru po registraci se uskuteční na základě vašeho souhlasu, což je postup, který je v souladu článkem 6, odst. 1 a) nařízení GDPR.

Přihlášení k odběru newsletteru se řídí tzv. systémem dvojitého souhlasu. To znamená, že vaše registrace nebude dokončena, dokud ji nepotvrdíte kliknutím na aktivační odkaz v potvrzovacím e-mailu, který vám zašleme po vyplnění všech nezbytných údajů. Aby registrační proces odpovídal právním požadavkům, bude vaše přihláška zaznamenána. Uložena bude doba potvrzení a vaše IP adresa. Pro rozesílání newsletteru využíváme služeb třetích stran, kterým předáváme výše uvedené údaje.

e) Zákaznický účet
Při založení zákaznického účtu souhlasíte s ukládáním vašich údajů (jména, adresy, e-mailové adresy, bankovních údajů) a údajů o využití našich služeb (uživatelské jméno, heslo). To nám umožňuje identifikovat vás jako zákazníka a vám dává možnost spravovat vaše objednávky. Založením účtu rovněž vyjadřujete svůj souhlas v následujícím znění:
„Přeji si vytvořit zákaznický účet. Prosím, uložte pro tento účel mé osobní údaje. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu „smart.de (a) grohe.com“.
Vaše údaje budou zpracovány na základě souhlasu, který je v souladu se zněním článku 6, odst. 1 a) nařízení GDPR.

f) Zpracování nákupu

Údaje o objednávkách zpracováváme za účelem sestavení a vyřízení nákupní smlouvy. Zpracování údajů bude provedeno s ohledem na znění článku 6, odst. 1 b) nařízení GDPR.
Údaje o vaší adrese předáme společnosti, která bude pověřena dodávkou zboží. Pokud je to v rámci smlouvy zapotřebí, bude přepravní společnosti poskytnuta také e-mailová adresa nebo telefonní číslo za účelem smluvení data doručení.
Poskytovateli platebních služeb odpovědnému za zpracování platby rovněž budou poskytnuty nezbytné údaje o transakci (jméno, datum platebního příkazu, metoda platby, datum odeslání a datum splatnosti, částka a příjemce platby, případně také číslo účtu nebo platební karty).

g) Webová analytika a marketing
V rámci funkcionality určitých funkcí používáme tzv. soubory cookie. To jsou drobné soubory uložené na vašem zařízení, ke kterým mají přístup poskytovatelé internetových služeb. Některé soubory cookie budou vymazány ihned po zavření webového prohlížeče (to jsou tzv. cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstanou uložené v zařízení, aby je měl prohlížeč během příští návštěvy k dispozici (tzv. trvalé soubory cookie).
Veškeré soubory cookie můžete z vašeho počítače odstranit a všechny běžné webové prohlížeče umožňují zakázání ukládání souborů cookie. V takovém případě však budete nuceni při každé návštěvě webových stránek opakovaně měnit některá nastavení a některé funkce nemusí být dostupné.
Soubory cookie používáme v souvislosti s následujícími funkcemi:

aa) Google Analytics

Využíváme Google Analytics, službu společnosti Google LLC se sídlem na 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Společnost Google využívá některé soubory cookie. Informace o využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou ze souborů cookie pravidelně odesílány na servery společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google může tyto informace využívat pro analýzu vašeho chování na webových stránkách, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s těmito webovými stránkami a internetem obecně. Vzhledem k převládajícímu zájmu zpracováváme takto získaná data pro optimalizaci marketingu naší online nabídky, a to podle článku 6 odst. 1 f) nařízení GDPR. Společnost Google nikdy nespojí vaší IP adresu s ostatními údaji, které Google o vaší osobě ukládá.

Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byl implementační kód Google Analytics rozšířen o funkci „anonymizeIp()“. Ta zkracuje adresy IP před jejich přenosem na server ve Spojených státech. Přímá osobní reference v souvislosti s uloženými daty je tedy obvykle vyloučena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server v USA a až tam zkrácena.
Sběr dat můžete kdykoli zrušit instalací doplňku Google Analytics Disable Add-on do vašeho prohlížeče, který je k dispozici ke stažení na adrese níže

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Upozorňujeme také na poznámky týkající se používání dat Google v partnerské síti Google na adrese:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Společnost Google disponuje certifikací podle:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) NewRelic

Naše webové stránky jsou vybaveny nástrojem NewRelic. Ten nám umožňuje analyzovat způsob, jakým návštěvníci webové stránky používají. Informace o využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou pravidelně odesílány na servery společnosti NewRelic v USA a tam uloženy. Tyto údaje zpracováváme kvůli našemu zájmu o optimální marketing online nabídky podle článku 6 odst. 1 f) nařízení GDPR.
Společnost NewRelic může tyto informace využívat pro analýzu vašeho chování na webových stránkách, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s těmito webovými stránkami a internetem obecně.

Společnost NewRelic disponuje certifikací podle:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) Zásady ochrany osobních údajů pro recenze u produktů (Bazaarvoice)

Když odešlete recenzi produktu, uchováme osobní údaje, které vyplníte ve formuláři. Jedná se o zobrazované jméno, adresu IP, e-mailovou adresu a přidělená hodnocení, jakož i veškeré dodatečné informace, které byly dobrovolně poskytnuty. Poskytnuté údaje budou zpracovány k hodnocení produktu a zobrazeny na webových stránkách společnosti GROHE.
Při tom nám udělujete souhlas v následujícím znění:
„Souhlasím s tím, že společnost GROHE a její poskytovatelé služeb mohou používat mou e-mailovou adresu, aby mě kontaktovali v rámci mých recenzí produktů nebo pro získání informací o hodnocených nebo podobných produktech. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat odeslání zprávy společnosti GROHE. "
Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu, a to až do chvíle jeho odvolání. V případě zrušení vymažeme vaše údaje a hodnocení produktů podle právních předpisů.
Abychom mohli našim zákazníkům poskytnout možnost hodnocení, spolupracujeme se společností Bazaarvoice. Bazaarvoice využívá soubory cookie pro zpracování informací od spotřebitelů a sledování chování uživatelů na více webových stránkách.
Uživatelské recenze budou zpracovány společností Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA. Předávání údajů do USA může být provedeno v souladu s čl. 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud Evropská komise v prováděcím aktu rozhodne, že USA mají odpovídající úroveň ochrany údajů. Dne 12. července 2016 Evropská komise rozhodla, že USA zaručují odpovídající úroveň ochrany údajů v důsledku dohod o ochraně soukromí mezi EU a USA (tzv. štít EU–USA na ochranu soukromí). Společnost Bazaarvoice Inc. je součástí štítu EU–USA na ochranu soukromí:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzSfAAK&status=Active

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na:

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

h) Použití Google ReCAPTCHA
Pro ochranu komentářové sekce a vstupních formulářů našich webových stránek před spamem a zneužíváním používáme externí službu reCAPTCHA. Toto je služba poskytovaná společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen Google). Služba reCAPTCHA umožňuje rozlišit vstupy lidského původu od těch, které jsou zneužívány automatizovaným softwarem, nazývaným také jako boti. Při používání služby budou na servery Google v USA přeneseny následující údaje:

• URL odkazovací stránky
• IP adresa uživatele
• vstupní chování uživatele a pohyby myší v oblasti zaškrtávacích políček reCAPTCHA
• Účet Google: Je-li uživatel současně přihlášen ke svému účtu Google, bude rozpoznán a přiřazen
• Informace o používaném prohlížeči, velikosti prohlížeče, rozlišení prohlížeče, zásuvných modulech prohlížeče, nastavení jazyka, datum a čas
• Pohyby myší a dotykový vstup v rámci stránky
• skripty a pokyny k prezentaci webové stránky
• soubory cookie
Zpracování je založeno na našem převládajícím oprávněném zájmu o bezpečnost našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 f) nařízení GDPR.

Společnost Google disponuje certifikací podle:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

i) Začlenění externího obsahu

Pomocí externího dynamického obsahu optimalizujeme prezentaci a nabídku našich webových stránek. Při návštěvě webových stránek se prostřednictvím rozhraní API automaticky provede požadavek na server příslušného poskytovatele obsahu, kterému jsou předávána některá data protokolu (například adresa IP uživatelů). Dynamický obsah je pak přenesen na naše webové stránky a zobrazen tam.
Externí obsah používáme v souvislosti s následujícími funkcemi:

aa) Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme mapovou službu Mapy Google, která vám poskytne interaktivní mapu. Po zobrazení mapy jsou data, včetně vaší IP adresy a umístění, přenášena na servery Google ve Spojených státech a uložena tam. Zpracování je založeno na našem převládajícím oprávněném zájmu o optimální marketing v souladu s čl. 6 odst. 1 f) nařízení GDPR.
Společnost Google disponuje certifikací podle:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook Visitor Tracker

„Visitor Tracker“ je služba společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA nebo pokud se nacházíte v EU, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Tato služba nám umožňuje určit cílovou skupinu pro inzerci na Facebooku, tzv. „Facebook Ads“, na základě návštěv webových stránek a chování na internetu. Tento pixel také používáme k měření účinnosti marketingových opatření a kampaní. To nám umožňuje sledovat akce uživatelů poté, co viděli a/nebo klikli na reklamu na Facebooku a poté zadali objednávku.
Po načtení webové stránky je pixel integrován přímo prostřednictvím Facebooku a může ukládat soubory cookie do vašeho zařízení. Pokud se následně přihlásíte do Facebooku nebo jste již přihlášeni, vaše návštěva webových stránek bude ve vašem profilu zaznamenána. Shromážděné uživatelské údaje jsou pro nás anonymní, a proto neumožňují dospět k závěru o totožnosti uživatele. Tato data jsou však uložena a zpracovávána společností Facebook, takže je možné učinit závěry o příslušném profilu uživatele. Zpracování dat Facebookem probíhá v souladu s politikou zpracování dat Facebooku. Pokud nemáte účet na Facebooku, toto zpracování dat se vás netýká.

C. Doba ukládání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány, nebo dokud váš souhlas neodvoláte. Pokud jde o zákonné požadavky na uchovávání dat, může se jednat až o 10 let bez ohledu na účel zpracování.

D. Práva vlastníků osobních údajů

a) Informace

Na vyžádání a zdarma obdržíte kdykoliv informace o všech osobních údajích, které jsme o vaší osobě uložili.
Pro vaši ochranu si v takovém případě vyhrazujeme právo na vyžádání dalších informací, abychom potvrdili vaši totožnost a zabránili tak neoprávněným osobám získat přístup k osobním údajům, které se zavazujeme chránit. Pokud není identifikace možná, vyhrazujeme si právo odmítnout žádost zpracovat.

b) Oprava, zrušení, omezení zpracování (blokování), protest

Pokud již nesouhlasíte s uložením vašich osobních údajů nebo pokud se tyto chyby staly nesprávnými, zajistíme podle příslušných pokynů vymazání nebo zablokování vašich údajů, případně provedeme potřebné opravy (v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy). Totéž platí, pokud chceme zpracovávat údaje v budoucnu pouze restriktivně.

c) Přenositelnost údajů

Na požádání vám poskytneme údaje ve standardním, strukturovaném a strojově čitelném formátu, abyste mohli, pokud si přejete, předat tyto údaje jiné odpovědné osobě.

d) Právo na stížnost

Máte právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů k příslušnému dozorčímu orgánu:
( https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Právo na zrušení v případě souhlasu s budoucím účinkem

Jakýkoli daný souhlas může být kdykoliv v budoucnu odvolán. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, a to až do okamžiku odvolání.

f) Omezení

Údaje, u kterých nelze identifikovat majitele, například pokud jde o anonymní údaje pro účely analýzy, nejsou předmětem výše uvedených práv. Informace, odstranění, zablokování, oprava nebo převedení na jinou společnost může být u těchto údajů možná, pokud nám poskytnete další informace, které nám umožní je identifikovat.

g) Využití vašich práv

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo odstraňování údajů, nebo přejete-li si převést údaje jiné společnosti, kontaktujte nás na adrese „dataprotection_sk (a) grohe.com“.

E. Bezpečnost dat

Abychom zajistili bezpečnost uchovávaných osobních údajů, používáme 128bitové šifrování TLS. Šifrované spojení poznáte podle předpony „https: //“ před samotnou adresou stránky v adresním řádku prohlížeče. Před nešifrovanými stránkami se nachází předpona „http: //“.
Veškeré údaje, které zadáte na našich webových stránkách, např. zprávy nebo přihlašovací údaje, nelze číst třetími stranami díky šifrování SSL.

F. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Aby naše pokyny týkající se ochrany osobních údajů byly vždy v souladu s platnými právními předpisy, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny. To platí i v případě, že informace o ochraně údajů musí být upraveny v důsledku nových nebo revidovaných nabídek či služeb.