Informační memorandum

Společnost GROHE si velmi váží vašeho zájmu o společnost a její produkty. Ochranu vašeho soukromí na webových stránkách společnosti bereme velice vážně. V následující části bychom vás rádi informovali o sběru anonymních a osobních údajů.

A. Odpovědnost za zpracování údajů

Odpovědná osoba za zpracování osobních údajů v rámci těchto webových stránek v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je uvedena v příslušném právním prohlášení.

Osobu pověřenou ochranou osobních údajů v koncernu můžete kontaktovat na adrese DataProtection@grohe.com

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží jako popis způsobu a rozsah sběru vašich osobních údajů při prohlížení webových stránek GROHE (dále jen „údaje“).

B. Zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme v rámci provozu webových stránek naší společnosti.

Zpracování údajů zahrnuje také zveřejňování prostřednictvím přenosu.

Údaje, důvody ke zpracování, právní rámec, příjemci a odesílatelé do zemí mimo region EEA jsou uvedeny na následujícím seznamu:

a) Soubor se záznamem
Vaše návštěvy na našich webových stránkách jsou zaznamenány. Zpracovány budou následující údaje: Název navštívené webové stránky, datum a čas návštěvy, časový rozdíl oproti greenwichskému střednímu času (GMT), stav přístupu, objem přenesených dat, typ internetového prohlížeče a jeho verze, operační systém, URL předchozí navštívené stránky, vaše IP adresa a poskytovatel připojení. Tyto údaje jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti webových stránek. Údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu v souladu s článkem 6, odst. 1 f) nařízení GDPR. Soubor se záznamem bude odstraněn po sedmi dnech, pakliže jej nebude zapotřebí pro analýzu případného porušení nařízení, ke kterým dojde během období uchovávání.

b) Hosting
Provozovatel hostingových služeb skladuje veškeré údaje potřebné k provozu těchto webových stránek. Toto opatření je nezbytné pro zajištění provozu webových stránek. Údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu v souladu s článkem 6 odst. 1 f) nařízení GDPR. Pro zajištění naší přítomnosti online využíváme služeb poskytovatelů webhostingu, kterým předáváme výše uvedené údaje.

c) Kontaktní informace
Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, budou vaše osobní údaje (jméno a kontaktní informace, pokud nám je poskytnete) a zpráva zpracována výhradně za účelem vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu. Tyto údaje zpracováváme na základně znění článku 6, odst. 1 b) nařízení GDPR a článku 6, odst. 1 f) nařízení GDPR za účelem vyřízení vašeho požadavku.

d) Newsletter
Abyste měli k dispozici pravidelný přísun informací o naší společnosti a řadě produktů a služeb, nabízíme rozesílání newsletteru. Přihlášením se k odběru newsletteru zpracujeme vámi zadané údaje (jméno, e-mailovou adresu a informace uvedené v polích „vy jste“ a „zajímá mě“).

Přihlášením odběru rovněž vyjadřujete svůj souhlas v následujícím znění:
„Objednávám tímto odběr newsletteru Grohe, jehož obsah bude přizpůsobený mým zájmům. Svůj souhlas můžu kdykoliv stáhnout prostřednictvím odkazu k odhlášení odběru v každém newsletteru."

Přenos newsletteru po registraci se uskuteční na základě vašeho souhlasu, což je postup, který je v souladu článkem 6, odst. 1 a) nařízení GDPR.

Přihlášení k odběru newsletteru se řídí tzv. systémem dvojitého souhlasu. To znamená, že vaše registrace nebude dokončena, dokud ji nepotvrdíte kliknutím na aktivační odkaz v potvrzovacím e-mailu, který vám zašleme po vyplnění všech nezbytných údajů. Aby registrační proces odpovídal právním požadavkům, bude vaše přihláška zaznamenána. Uložena bude doba potvrzení a vaše IP adresa.

Pro rozesílání newsletteru využíváme služeb třetích stran, kterým předáváme výše uvedené údaje.

e) Zákaznický účet
Při založení zákaznického účtu souhlasíte s ukládáním vašich údajů (jména, adresy, e-mailové adresy, bankovních údajů) a údajů o využití našich služeb (uživatelské jméno, heslo). To nám umožňuje identifikovat vás jako zákazníka a vám dává možnost spravovat vaše objednávky.

Založením účtu rovněž vyjadřujete svůj souhlas v následujícím znění:
„Přeji si vytvořit zákaznický účet. Prosím, uložte pro tento účel mé osobní údaje. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu „smart.de (a) grohe.com“.

Vaše údaje budou zpracovány na základě souhlasu, který je v souladu se zněním článku 6, odst. 1 a) nařízení GDPR.

f) Zpracování nákupu
Údaje o objednávkách zpracováváme za účelem sestavení a vyřízení nákupní smlouvy. Zpracování údajů bude provedeno s ohledem na znění článku 6, odst. 1 b) nařízení GDPR.

Údaje o vaší adrese předáme společnosti, která bude pověřena dodávkou zboží. Pokud je to v rámci smlouvy zapotřebí, bude přepravní společnosti poskytnuta také e-mailová adresa nebo telefonní číslo za účelem smluvení data doručení.

Poskytovateli platebních služeb odpovědnému za zpracování platby rovněž budou poskytnuty nezbytné údaje o transakci (jméno, datum platebního příkazu, metoda platby, datum odeslání a datum splatnosti, částka a příjemce platby, případně také číslo účtu nebo platební karty).

Dále můžeme použít Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zasílat informace a dotazníky spokojenosti zákazníků za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. K tomu patří informace o péči o výrobky, o záruce a o servisu našich výrobků. V těchto případech zpracováváme údaje na základě článku 6 (1) f) GDPR. Účelem zpracování údajů a naším oprávněným zájmem je zlepšování a přizpůsobování našich výrobků a služeb zákazníkům.

Zasílání takových sdělení a dotazníků e-mailem můžete kdykoliv zdarma odmítnout tak, že se za účelem uplatnění svých práv jako dotčené osoby obrátíte na e-mailovou adresu uvedenou v části D, odstavci g) nebo že v určitých sděleních kliknete na odhlašovací tlačítko uvedené ve sdělení, aniž by Vám tím vznikly jiné náklady na odeslání, než náklady podle základních tarifů.

g) Zákaznický servis
Přístup do našeho zákaznického servisu Vám nabízíme prostřednictvím různých způsobů kontaktování.

Přejete-li si kontaktovat náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktních formulářů, faxem nebo telefonem, zpracováváme Vaše údaje, abychom Vám mohli s Vaší záležitostí pomoci. To zahrnuje všeobecně účely zpracování údajů, např. rozhovor o problému, vytvoření nabídky, dodávka a vystavení faktury, ale také účely odpovědi na požadovanou podporu a reklamace, jakož i dokumentace našeho servisu podpory.

Rovněž Vám nabízíme možnost, abyste prostřednictvím našeho webového formuláře podali zákaznickou žádost přímo. Platné podmínky pro podání žádosti můžete najít na odpovídající stránce.

Údaje potřebné pro zpracování Vaší žádosti vyplývají z našich online formulářů, nebo si je od Vás vyžádáme individuálně. Potřebné údaje zahrnují minimálně Vaše kmenové údaje (jméno, kontaktní informace, informace o adrese), případně číslo zákazníka nebo již existující referenční čísla, a údaje o Vaší záležitosti, např. dotčené výrobky, fotografie závad nebo záruční doklady.

Při obdržení Vaší žádosti Vám e-mailem odešleme potvrzení o doručení s odkazem na referenční číslo, pod kterým Vaší záležitost zpracováváme.

V případě nutnosti předáme po dohodě Vaše údaje partnerským společnostem, které Vám přímo na místě pomohou s opravou, instalací a/nebo servisem.

Základem našeho zpracování údajů a případně předání údajů partnerským společnostem je buď Váš souhlas podle článku 6 (1) a) GDPR nebo Vaše pověření na základě článku 6 (1) b) GDPR.

Navíc můžeme Vaši e-mailovou adresu použít, abychom Vám mohli odeslat dotazníky spokojenosti zákazníků za účelem zlepšení úrovně našich služeb a abychom Vás mohli informovat o nových nabídkách a službách v souvislosti se službami, které požadujete. K tomu patří informace o péči o výrobky, o záruce a o servisu našich výrobků. V těchto případech zpracováváme údaje na základě článku 6 (1) f) GDPR. Účelem zpracování údajů a naším oprávněným zájmem je zlepšování a přizpůsobování našich servisních služeb a poskytování zákaznického servisu podle Vašich požadavků.

Pokud nám navíc udělíte svůj souhlas, budeme Vás sami informovat o nabídkách a službách našich spolupracujících partnerů a budeme jim předávat Vaše údaje, aby Vás mohli tito spolupracující partneři kontaktovat za účelem reklamy přímo. Týká se to jak našich tuzemských společností v rámci skupiny GROHE, tak také externích spolupracujících partnerů (např. instalatérů, servisních partnerů). V takovém případě se zpracování zakládá na článku 6 1) a) GDPR.

Zasílání takových sdělení a dotazníků e-mailem můžete kdykoliv zdarma odmítnout tak, že se za účelem uplatnění svých práv jako dotčené osoby obrátíte na e-mailovou adresu uvedenou v části D, odstavci g) nebo že v určitých sděleních kliknete na odhlašovací tlačítko uvedené ve sdělení, aniž by Vám tím vznikly jiné náklady na odeslání, než náklady podle základních tarifů.

h) Veletrhy, výstavy a GROHE Truck Tour

i) Fotografické a video záznamy

j) Výherní hry a marketinkové kampaně
K provedení akcí využíváme další poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají při jejich realizaci. Platí informace o zpracování údajů uvedené v části B.a) až B.m). Další ustanovení týkající se akcí naleznete na příslušných stránkách s akcí.

k) Analýza webových stránek a marketing

Abychom mohli využívat určité funkce, používáme tzv. soubory cookie. To jsou drobné soubory uložené na vašem zařízení, ke kterým mají přístup poskytovatelé internetových služeb. Některé soubory cookie budou vymazány ihned po zavření webového prohlížeče (to jsou tzv. cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie).

Volitelné Cookies, které jsou potřebné pro poskytování funkcí na určité webové stránce („Funkční Cookies“), které přispívají k měření výkonu („Výkonnostní Cookies“), případně které jsou používány k marketinkovým účelům („Cookies pro marketinkové účely“) jsou vkládány výhradně na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Výběr Vašich Cookies můžete kdykoliv upravit prostřednictvím funkce „Nastavení Cookie“, a to v zápatí naší webové stránky. To zahrnuje také odvolání dříve uděleného souhlasu s vložením Cookies s účinkem do budoucnosti.

Pokud jste souhlasili s používáním souborů cookie, jsou při návštěvě webových stránek do vašeho zařízení ukládány soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran. Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které kontroluje a spravuje poskytovatel třetí strany (například Google nebo Facebook). Soubory cookie první strany umísťujeme my a spravujeme je a čteme přímo my. V určitých případech, kterým se v této části výslovně věnujeme, předáváme údaje shromážděné pomocí souborů cookie první strany (IP adresa a ID souborů cookie) třetím stranám.

Všechny Cookies uložené ve Vašem koncovém zařízení můžete vymazat a běžný prohlížeč nastavit tak, aby bylo zabráněno ukládání Cookies. V takovém případě budete možná muset své nastavení provádět při každé návštěvě této webové stránky a vzít v potaz omezení některých funkcí.

Soubory cookie používáme v souvislosti s následujícími funkcemi:

aa) Google Analytics
Využíváme Google Analytics, službu společnosti Google LLC se sídlem na 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Společnost Google využívá některé soubory cookie. Informace o využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou ze souborů cookie pravidelně odesílány na servery společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google může tyto informace využívat pro analýzu vašeho chování na webových stránkách, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s těmito webovými stránkami a internetem obecně. Vzhledem k převládajícímu zájmu zpracováváme takto získaná data pro optimalizaci marketingu naší online nabídky, a to podle článku 6 odst. 1 f) nařízení GDPR. Společnost Google nikdy nespojí vaší IP adresu s ostatními údaji, které Google o vaší osobě ukládá.

Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byl implementační kód Google Analytics rozšířen o funkci „anonymizeIp()“. Ta zkracuje adresy IP před jejich přenosem na server ve Spojených státech. Přímá osobní reference v souvislosti s uloženými daty je tedy obvykle vyloučena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server v USA a až tam zkrácena.

Sběr dat můžete kdykoli zrušit instalací doplňku Google Analytics Disable Add-on do vašeho prohlížeče, který je k dispozici ke stažení na adrese níže
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Upozorňujeme také na poznámky týkající se používání dat Google v partnerské síti Google na adrese:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) NewRelic
Naše webové stránky jsou vybaveny nástrojem NewRelic. Ten nám umožňuje analyzovat způsob, jakým návštěvníci webové stránky používají. Informace o využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou pravidelně odesílány na servery společnosti NewRelic v USA a tam uloženy. Tyto údaje zpracováváme kvůli našemu zájmu o optimální marketing online nabídky podle článku 6 odst. 1 f) nařízení GDPR.

Společnost NewRelic může tyto informace využívat pro analýzu vašeho chování na webových stránkách, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s těmito webovými stránkami a internetem obecně.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) Zásady ochrany osobních údajů pro recenze u produktů (Bazaarvoice)
Když odešlete recenzi produktu, uchováme osobní údaje, které vyplníte ve formuláři. Jedná se o zobrazované jméno, adresu IP, e-mailovou adresu a přidělená hodnocení, jakož i veškeré dodatečné informace, které byly dobrovolně poskytnuty.

Poskytnuté údaje budou zpracovány k hodnocení produktu a zobrazeny na webových stránkách společnosti GROHE.

Při tom nám udělujete souhlas v následujícím znění:
„Souhlasím s tím, že společnost GROHE a její poskytovatelé služeb mohou používat mou e-mailovou adresu, aby mě kontaktovali v rámci mých recenzí produktů nebo pro získání informací o hodnocených nebo podobných produktech. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat odeslání zprávy společnosti GROHE. "

Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu, a to až do chvíle jeho odvolání. V případě zrušení vymažeme vaše údaje a hodnocení produktů podle právních předpisů.
Abychom mohli našim zákazníkům poskytnout možnost hodnocení, spolupracujeme se společností Bazaarvoice. Bazaarvoice využívá soubory cookie pro zpracování informací od spotřebitelů a sledování chování uživatelů na více webových stránkách.

Vaše hodnocení výrobku zpracovává firma Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na:
https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

dd) Používání Google ReCAPTCHA
Pro ochranu komentářové sekce a vstupních formulářů našich webových stránek před spamem a zneužíváním používáme externí službu reCAPTCHA. Toto je služba poskytovaná společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen Google). Služba reCAPTCHA umožňuje rozlišit vstupy lidského původu od těch, které jsou zneužívány automatizovaným softwarem, nazývaným také jako boti. Při používání služby budou na servery Google v USA přeneseny následující údaje:

• URL odkazovací stránky
• IP adresa uživatele
• vstupní chování uživatele a pohyby myší v oblasti zaškrtávacích políček reCAPTCHA
• Účet Google: Je-li uživatel současně přihlášen ke svému účtu Google, bude rozpoznán a přiřazen
• Informace o používaném prohlížeči, velikosti prohlížeče, rozlišení prohlížeče, zásuvných modulech prohlížeče, nastavení jazyka, datum a čas
• Pohyby myší a dotykový vstup v rámci stránky
• skripty a pokyny k prezentaci webové stránky
• soubory cookie

Zpracování je založeno na našem převládajícím oprávněném zájmu o bezpečnost našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 f) nařízení GDPR.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

l) Začlenění externího obsahu
Pomocí externího dynamického obsahu optimalizujeme prezentaci a nabídku našich webových stránek. Při návštěvě webových stránek se prostřednictvím rozhraní API automaticky provede požadavek na server příslušného poskytovatele obsahu, kterému jsou předávána některá data protokolu (například adresa IP uživatelů). Dynamický obsah je pak přenesen na naše webové stránky a zobrazen tam.

Externí obsah používáme v souvislosti s následujícími funkcemi:

aa) Mapy Google
Na našich webových stránkách používáme mapovou službu Mapy Google, která vám poskytne interaktivní mapu. Po zobrazení mapy jsou data, včetně vaší IP adresy a umístění, přenášena na servery Google ve Spojených státech a uložena tam. Zpracování je založeno na našem převládajícím oprávněném zájmu o optimální marketing v souladu s čl. 6 odst. 1 f) nařízení GDPR.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook Visitor Tracker
„Visitor Tracker“ je služba společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA nebo pokud se nacházíte v EU, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Tato služba nám umožňuje určit cílovou skupinu pro inzerci na Facebooku, tzv. „Facebook Ads“, na základě návštěv webových stránek a chování na internetu. Tento pixel také používáme k měření účinnosti marketingových opatření a kampaní. To nám umožňuje sledovat akce uživatelů poté, co viděli a/nebo klikli na reklamu na Facebooku a poté zadali objednávku.

Po načtení webové stránky je pixel integrován přímo prostřednictvím Facebooku a může ukládat soubory cookie do vašeho zařízení. Pokud se následně přihlásíte do Facebooku nebo jste již přihlášeni, vaše návštěva webových stránek bude ve vašem profilu zaznamenána. Shromážděné uživatelské údaje jsou pro nás anonymní, a proto neumožňují dospět k závěru o totožnosti uživatele. Tato data jsou však uložena a zpracovávána společností Facebook, takže je možné učinit závěry o příslušném profilu uživatele. Zpracování dat Facebookem probíhá v souladu s politikou zpracování dat Facebooku. Pokud nemáte účet na Facebooku, toto zpracování dat se vás netýká. https://www.facebook.com/about/privacy/

Můžete povolit Facebooku a jeho partnerům, aby zapnuli oznámení na Facebooku i mimo Facebook. Pro tyto účely může být Cookie uloženo také ve Vašem počítači. Právním základem pro používání této služby je souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty a) GDPR.

cc) Partner Programs
Další informace o používání údajů prostřednictvím Hatch naleznete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů:
https://www.gethatch.com/en/privacy-policy/.

m) Mezinárodní přenosy dat
Pokud jsou údaje odesílány do třetího státu nebo do mezinárodní organizace, děje se tak v souladu s články 44-49 GDPR.

C. Doba ukládání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány, nebo dokud váš souhlas neodvoláte. Pokud jde o zákonné požadavky na uchovávání dat, může se jednat až o 10 let bez ohledu na účel zpracování.

D. Práva vlastníků osobních údajů

a) Informace
Na vyžádání a zdarma obdržíte kdykoliv informace o všech osobních údajích, které jsme o vaší osobě uložili.
Pro vaši ochranu si v takovém případě vyhrazujeme právo na vyžádání dalších informací, abychom potvrdili vaši totožnost a zabránili tak neoprávněným osobám získat přístup k osobním údajům, které se zavazujeme chránit. Pokud není identifikace možná, vyhrazujeme si právo odmítnout žádost zpracovat.

b) Oprava, zrušení, omezení zpracování (blokování), protest
Pokud již nesouhlasíte s uložením vašich osobních údajů nebo pokud se tyto chyby staly nesprávnými, zajistíme podle příslušných pokynů vymazání nebo zablokování vašich údajů, případně provedeme potřebné opravy (v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy). Totéž platí, pokud chceme zpracovávat údaje v budoucnu pouze restriktivně.

c) Přenositelnost údajů
Na požádání vám poskytneme údaje ve standardním, strukturovaném a strojově čitelném formátu, abyste mohli, pokud si přejete, předat tyto údaje jiné odpovědné osobě.

d) Právo na stížnost
Máte právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů k příslušnému dozorčímu orgánu:
( https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Právo na zrušení v případě souhlasu s budoucím účinkem
Jakýkoli daný souhlas může být kdykoliv v budoucnu odvolán. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, a to až do okamžiku odvolání.

f) Omezení
Údaje, u kterých nelze identifikovat majitele, například pokud jde o anonymní údaje pro účely analýzy, nejsou předmětem výše uvedených práv. Informace, odstranění, zablokování, oprava nebo převedení na jinou společnost může být u těchto údajů možná, pokud nám poskytnete další informace, které nám umožní je identifikovat.

g) Využití vašich práv
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo odstraňování údajů, nebo přejete-li si převést údaje jiné společnosti, kontaktujte nás na adrese „dataprotection_cz@grohe.com“.

E. Bezpečnost dat

Abychom zajistili bezpečnost uchovávaných osobních údajů, používáme 128bitové šifrování TLS. Šifrované spojení poznáte podle předpony „https: //“ před samotnou adresou stránky v adresním řádku prohlížeče. Před nešifrovanými stránkami se nachází předpona „http: //“.

Veškeré údaje, které zadáte na našich webových stránkách, např. zprávy nebo přihlašovací údaje, nelze číst třetími stranami díky šifrování SSL.

F. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Aby naše pokyny týkající se ochrany osobních údajů byly vždy v souladu s platnými právními předpisy, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny. To platí i v případě, že informace o ochraně údajů musí být upraveny v důsledku nových nebo revidovaných nabídek či služeb.

STAV: 07.2021