Prohlášení

GROHE ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

IČ: 27565751
DIČ: CZ27565751

Tel.: + 420 / 227 004 190
Fax: + 420 / 225 091 085
E-Mail: info-cz@grohe.com

Statutární orgán
Jan Raszka- Jednatel
Jonas Brennwald- Jednatel
Thomas Schachner- Jednatel
Natalia Furmanczyk- Jednatel

Společníci
Grohe AG
Grohe International GmbH

GROHE ČR s.r.o. nepřebírá žádné závazky ani záruky za aktuálnost, správnost či úplnost zde poskytovaných informací..

GROHE ČR s.r.o. dále nepřebírá žádné záruky za ztráty způsobené využíváním nebo rozšiřováním těchto informací nebo mající souvislost s rozšiřováním/užíváním těchto informací.

GROHE ČR s.r.o.si vyhrazuje právo uváděné informace kdykoliv doplňovat či měnit.

Copyright GROHE ČR s.r.o. Všechna práva vyhrazena: texty, obrázky, grafiky, zvuky, animace a videa jakož i jejich uspořádání na webových stránkách GROHE ČR s.r.o. podléhají ochraně autorských práv a dalším ochranným zákonům. Obsah webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn či zpřístupňován třetím stranám za komerčními účely.

Všechny ochranné známky a značky třetích stran případně se vyskytující na internetových stránkách plně podléhají ustanovením příslušných platných práv k ochranné značce a vlastnickým právům příslušného zapsaného vlastníka.

Řešení sporů online
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Společnost GROHE se nebude účastnit řešení sporů před rozhodnutím příslušného smírčího orgánu.

Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů
Všechny zde uvedené ceny již zahrnují poplatek za likvidaci elektrozařízení v případě, že se na ně tato povinnost vztahuje. Ekologickou likvidaci našich výrobků zajišťujeme ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 645 10 263. Zákazník je oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení na sběrných místech společnosti REMA Systém, a.s. uvedených na webových stránkách:
http://www.remasystem.cz/sberna-mista/