OSOBNÍ VODOHOSPODÁŘSTVÍ VE VAŠÍ KAPSE

Jediná aplikace vám umožní mít vodu v domácnosti zcela pod kontrolou: Aplikace GROHE Sense je centrálním mozkem celého bezpečnostního systému GROHE Sense.

Přehled o všech připojených zařízení a jejich stavu na domovské obrazovce

Získejte okamžitý přehled o všech připojených senzorech a řídicích modulech GROHE Sense na jedné obrazovce. Uvidíte jejich aktuální stav, naměřené hodnoty a případná varování.

Aplikace umožňuje také správu více domácností, přičemž v rámci jedné domácnosti lze mít různý počet místností.

Snadná instalace zařízení

Aplikace vás postupně provede všemi nezbytnými kroky k instalaci a zapojení.

Zkontrolujte stav a naměřené hodnoty ze zařízení

Kompletní kontrola všech chytrých domácích zařízení GROHE a praktický přístup k naměřeným hodnotám.

GROHE Sense: Statistiky hodnot vlhkosti a teploty v domácnosti naměřených pomocí senzoru GROHE Sense. Nastavte si své individuální prahové hodnoty a buďte v obraze, pokud dojde k nežádoucímu vychýlení.

GROHE Sense Guard: Úplný přehled o spotřebě vody – po dnech, týdnech nebo měsících. Aplikace vám umožní přístup ke komplexním statistikám tlaku a teploty vody v systému, takže budete mít za každých okolností dokonalý přehled a kontrolu.

Zkontrolujte stav a naměřené hodnoty ze zařízení

Kompletní kontrola všech chytrých domácích zařízení GROHE a praktický přístup k naměřeným hodnotám.

GROHE Sense: Statistiky hodnot vlhkosti a teploty v domácnosti naměřených pomocí senzoru GROHE Sense. Nastavte si své individuální prahové hodnoty a buďte v obraze, pokud dojde k nežádoucímu vychýlení.

GROHE Sense Guard: Úplný přehled o spotřebě vody – po dnech, týdnech nebo měsících. Aplikace vám umožní přístup ke komplexním statistikám tlaku a teploty vody v systému, takže budete mít za každých okolností dokonalý přehled a kontrolu.

Zkontrolujte stav a naměřené hodnoty ze zařízení

Kompletní kontrola všech chytrých domácích zařízení GROHE a praktický přístup k naměřeným hodnotám.

GROHE Sense: Statistiky hodnot vlhkosti a teploty v domácnosti naměřených pomocí senzoru GROHE Sense. Nastavte si své individuální prahové hodnoty a buďte v obraze, pokud dojde k nežádoucímu vychýlení.

GROHE Sense Guard: Úplný přehled o spotřebě vody – po dnech, týdnech nebo měsících. Aplikace vám umožní přístup ke komplexním statistikám tlaku a teploty vody v systému, takže budete mít za každých okolností dokonalý přehled a kontrolu.

Získávejte notifikace a upozornění

Veškerá upozornění ze systémů GROHE Sense a GROHE Sense Guard budete dostávat přímo do mobilního telefonu prostřednictvím aplikace GROHE Sense, takže budete schopni včas zareagovat a odvrátit možnou katastrofu způsobenou vytopením. Pokud si aplikaci nainstalujete na několik zařízení současně, dostanete upozornění na všech.

Zatímco poslední upozornění se zobrazí hned na domovské obrazovce, seznam doručených zpráv obsahuje veškeré varovné hlášky přijaté aplikací. Volitelně můžete aktivovat také odesílání upozornění na e-mailovou adresu. Většinu urgentních varování lze odeslat také předdefinovaným nouzovým kontaktům.

GROHE Sense: Dostanete upozornění vždy, když vodní senzor detekuje únik vody nebo vytopení, teplota v místnosti klesne pod 3 °C a pokud se teplota či vlhkost vychýlí z rozpětí stanoveného uživatelskými prahovými hodnotami.

GROHE Sense Guard: Přímo do vašeho mobilního telefonu bude doručeno varování v případě, že praskne potrubí, dojde k malému úniku, spotřeba vody náhle neobvykle stoupne nebo když teplota vody ve vodovodní přípojce klesne pod 3 °C. Systém umí uzavřít hlavní uzávěr vody automaticky, případně můžete vodu v domácnosti zastavit jediným klepnutím v aplikaci.

Získávejte notifikace a upozornění

Veškerá upozornění ze systémů GROHE Sense a GROHE Sense Guard budete dostávat přímo do mobilního telefonu prostřednictvím aplikace GROHE Sense, takže budete schopni včas zareagovat a odvrátit možnou katastrofu způsobenou vytopením. Pokud si aplikaci nainstalujete na několik zařízení současně, dostanete upozornění na všech.

Zatímco poslední upozornění se zobrazí hned na domovské obrazovce, seznam doručených zpráv obsahuje veškeré varovné hlášky přijaté aplikací. Volitelně můžete aktivovat také odesílání upozornění na e-mailovou adresu. Většinu urgentních varování lze odeslat také předdefinovaným nouzovým kontaktům.

GROHE Sense: Dostanete upozornění vždy, když vodní senzor detekuje únik vody nebo vytopení, teplota v místnosti klesne pod 3 °C a pokud se teplota či vlhkost vychýlí z rozpětí stanoveného uživatelskými prahovými hodnotami.

GROHE Sense Guard: Přímo do vašeho mobilního telefonu bude doručeno varování v případě, že praskne potrubí, dojde k malému úniku, spotřeba vody náhle neobvykle stoupne nebo když teplota vody ve vodovodní přípojce klesne pod 3 °C. Systém umí uzavřít hlavní uzávěr vody automaticky, případně můžete vodu v domácnosti zastavit jediným klepnutím v aplikaci.

Otevření/uzavření hlavního uzávěru vody na dálku

GROHE Sense Guard: Vodu v domácnosti můžete zastavit či znova spustit na dálku, jediným klepnutím v aplikaci. Ujistěte se, vodu zastavíte, pokud budete třeba na dovolené. Zabráníte tím možným škodám způsobeným vodou.

Spravujte svůj profil, nastavení a získejte podporu

Prostřednictvím aplikace můžete na jednom místě spravovat veškerá nastavení e-mailových upozornění, připojené aplikace a nouzové kontakty.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží máte přímo v aplikaci možnost kontaktovat servisní podporu.

Stáhněte si aplikaci Grohe Sense do vašeho mobilního telefonu

Další informace k aplikaci Grohe Sense

Potřebujete pomoc při používání nebo instalací produktů?

Přejít do centra pomoci GROHE Sense

ČÍST DÁLE

Inteligentní vodní snímač.

Prozkoumejte GROHE Sense

Inteligentní ochránce vaší domácnosti.

Prozkoumejte GROHE Sense Guard

Poznejte systémy GROHE Sense a GROHE Sense Guard skutečně dopodrobna.

Otevřít produktový katalog