Instalace termostatické sprchové baterie

Následujte prosím níže uvedené instrukce.

Příprava

Uzavřete hlavní uzávěr vody před demontáží staré baterie.

1 - Pokud se v domácnosti provádějí rozsáhlé stavební práce, je nutné vodovodní síť propláchnout a zbavit od případných nečistot, aby se zabránilo poškození baterie.

2 - Před demontáží staré baterie se přesvědčte, že přípojka teplé vody se nachází nalevo, zatímco přípojka studené vody napravo. V opačném případě kontaktujte instalatéra.

3 - Připravte si veškeré potřebné součásti a nástroje poblíž místa instalace.

Příprava

1 - Přišroubujte excentry do vodovodních přípojek ve zdi tak, aby vyčnívaly o cca 42 mm.

2 - Utáhněte krytky excentrů tak, aby doléhaly ke zdi.

3 - Zkontrolujte, zda jsou od sebe středy excentrů vzdáleny 150 mm. Zároveň zkontrolujte jejich horizontální vyrovnání. V případě potřeby upravte.

4 - Nasaďte na excentry baterii a pevně utáhněte matice. Matice se nesmějí dotýkat krytek excentrů. Proveďte případné úpravy polohy a ověřte, zda je baterie ve vodorovné poloze.

5 - Poté baterii zcela odmontujte. Poznačte si vzdálenost mezi konci excentrů a stěnou.

Montáž termostatické sprchové baterie

1 - Oblepte vnitřní koncovky excentrů pomocí PTFE pásky.

2 - Utáhněte excentry pomocí 22mm otevřeného klíče.

3 - Natočte spojky tak, aby mezi jejich středy byla vzdálenost 150 mm a obě byly ve zdi přišroubovány stejně hluboko dle předchozích měření. Poté zkontrolujte jejich vyrovnání pomocí vodováhy.

4 - Prostor mezi stěnou a excentry vyplňte vrstvou silikonu.

5 - Utáhněte krytky excentrů tak, aby doléhaly ke zdi.

6 - Odstraňte z otvorů na baterii červené a modré krytky. Ujistěte se o správném umístění sítek – zaoblená strana musí směřovat dovnitř.

7 - Nasaďte baterii na excentry bez jakéhokoliv přídavného těsnění a utáhněte matice pomocí 30mm otevřeného klíče.

8 - Pomocí vodováhy ověřte, že je baterie vyrovnaná. V případě potřeby upravte. Otevřete vodovodní přípojky a zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.

Nastavení termostatické baterie

1 - Nyní ověřte, zda termostatická baterie funguje správně. Změřte pomocí teploměru teplotu vody. Pokud teplota vody dosahuje 38 °C ve chvíli, kdy se ukazatel na rukojeti nachází na značce 38 °C, není zapotřebí provádět žádná nastavení.

2 - V opačném případě zastavte proud vody a pomocí plochého šroubováku odstraňte kryt na rukojeti baterie sloužící k nastavení teploty. Povolte šroub a vytáhněte rukojeť.

3 - Povolte šroub a vytáhněte rukojeť.

4 - Spusťte proud vody. Otáčejte černým vroubkovaným knoflíkem, do doby než teplota vody dosáhne 38 °C. Nasaďte rukojeť zpět tak, aby její ukazatel mířil na značku 38 °C. Utáhněte šroub v rukojeti a nasaďte zpět její kryt.

Připojení sprchové hadice

Zkontrolujte, zda je těsnění v hadici ve správné poloze a poté utáhněte koncovku hadice na otvoru v baterii.

Spuštění vody

Ověřte, zda sprchová hlavice funguje správně.

Gratulujeme. Provedli jste úspěšnou montáž vašeho nového produktu GROHE.