Instalace pákové umyvadlové baterie

Následujte níže uvedené instrukce nebo shlédněte instalační video.

Příprava

Pokud se v domácnosti provádějí rozsáhlé stavební práce, je nutné vodovodní síť propláchnout a zbavit od případných nečistot, aby se zabránilo poškození baterie.

Před demontáží staré baterie označte přívod studené a teplé vody a zavřete hlavní uzávěr vody.

Montáž pákové baterie

1 - Položte těsnicí kroužek na umyvadlo a zasuňte hadice do umyvadlového otvoru na baterii.

2 - Umístěte baterii tak, aby byl těsnicí kroužek v těsném kontaktu se dřezem. V této poloze baterii pevně držte. Baterii je možné pevně držet na svém místě prostřednicím hadic.

3 - Nasuňte utahovací matici na závitovou tyč, upravte její polohu tak, aby byla v jedné linii s vodovodní baterií a pevně ji utáhněte.

Otvor odtoku

1 - Naneste na okraj odtoku umyvadla těsnicí hmotu nebo silikon, aby byla zajištěna jeho vodotěsnost. Poté otvor výpusti zasuňte do odtoku.

2 - Přišroubujte výpusť na závitovou stranu otvoru výpusti. Ujistěte se, že osa výpusti směřuje dozadu. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dobře utaženy.

3 - Vložte páčku odtoku do zadní části baterie.

4 - Pomocí plastové spojky připojte páčku odtoku a vodorovnou součást.

5 - Pomocí páčky odtoku zkontrolujte, zda se ventil správně uzavírá. Pokud ne, povolte matici šroubu a pomocí francouzského klíče otočte seřizovacím šroubem. Poté utáhněte matici šroubu pomocí 10mm klíče

6 - Pomocí pily na kov odřežte nadbytečnou část prodloužení páčky výpusti. Mohla by překážet.

7 - Zkontrolujte, zda se na všech připojeních nachází příslušné těsnění. V opačném případě spoje zajistěte tkaným nebo gumovým těsněním. Přišroubujte levou hadici na přípojku teplé vody a pravou hadici na přípojku studené vody. Utáhněte je pomocí 19mm otevřeného klíče. Zkontrolujte, jestli hadice nejsou porušené nebo ohnuté.
Otevřete hlavní přívod vody. Zkontrolujte, že nikde neuniká voda.

Gratulujeme. Provedli jste úspěšnou montáž vašeho nového produktu GROHE.