Instalace kuchyňské dřezové baterie

Následujte níže uvedené instrukce nebo shlédněte instalační video.

Příprava

1 - Pokud se v domácnosti provádějí rozsáhlé stavební práce, je nutné vodovodní síť propláchnout a zbavit od případných nečistot, aby se zabránilo poškození baterie.

2 - Před demontáží staré baterie označte přívod studené a teplé vody a zavřete hlavní uzávěr vody.

3 - Připravte si veškeré potřebné součásti a nástroje poblíž místa instalace.

Montáž baterie

1 - Uchopte baterii a těsnicí kroužek. Prostrčte těsnicí kroužek hadicemi.

2 - Zasuňte těsnicí kroužek tak, aby pevně přiléhal ke spodní části baterie. Přidržte jej na místě.

3 - Prostrčte hadice otvorem v dřezu určeným pro umístění baterie.

4 - Umístěte baterii tak, aby byl těsnicí kroužek v těsném kontaktu se dřezem. Přidržujte baterii v této poloze.

5 - Tip: baterii je možné pevně držet na svém místě prostřednicím hadic.

6 - Nasaďte na hadice a závitovou trubici stabilizační kroužek. Stejným způsobem nasaďte také utahovací těsnění a nakonec utahovací matici. Matici utáhněte rukou co nejvíce to bude možné.

7 - Dřezová baterie nyní drží na svém místě a můžete ji pustit. Zkontroluje její natočení. V případě potřeby upravte.

8 - Baterii přidržte a pomocí 13 mm otevřeného klíče utáhněte matici, ne však příliš silně.

Spuštění vody

1 - Ujistěte se, že je na hadicích nasazeno těsnění. V opačném případě spoje zajistěte tkaným nebo gumovým těsněním. Přišroubujte levou hadici na přípojku teplé vody a pravou hadici na přípojku studené vody. Utáhněte je pomocí 19mm otevřeného klíče. Zkontrolujte, jestli hadice nejsou porušené nebo ohnuté.

2 - Otevřete hlavní přívod vody a zkontrolujte, zda baterie důkladně těsní.

3 - Ověřte, zda baterie funguje správně.

Gratulujeme. Provedli jste úspěšnou montáž vašeho nového produktu GROHE.