Instalace závěsné toalety

Následujte níže uvedené instrukce nebo shlédněte instalační video.

Příprava

1 - Uzavřete hlavní uzávěr vody před demontáží staré baterie.

2 - Připravte si veškeré potřebné součásti a nástroje poblíž místa instalace.

Montáž rámu

1 - Spojte k sobě svislé sloupky a vodorovné podpěry. Pevně je utáhněte šrouby k sobě.

2 - Nasuňte na obě strany splachovací nádrže upevňovací držáky a ujistěte se, že bezpečně drží.

3 - Zasuňte na spodní část nádrže vertikální splachovací trubku

4 - Vložte splachovací nádrž do rámu. Nejdříve do rámu zasuňte koleno splachovací trubky a poté zatlačte na nádrž a zacvakněte ji do rámu.

5 - Pomocí 10mm řehtačkového klíče utáhněte šrouby upevňovacích držáků.

6 - Nasuňte a přibijte na spodní část rámu upevňovací nožky.

7 - Nasaďte na rám držák 90° odpadního kolena.

Umístění toalety a značení

1 - Pomocí vodováhy nakreslete na stěnu svislou čáru značící střed odpadní trubky. Pro standardní umístění mísy 400 mm nad podlahou vyznačte čáru A ve výšce 1 m a čáru B ve výšce 1,08 m (měřeno od podlahy). V případě potřeby je možné tyto vzdálenosti upravit dle vlastních preferencí.

2 - Na čáře B zakreslete umístění nástěnných držáků – 235 mm nalevo a napravo od středové čáry.

3 - Dokončete montáž vsazením 90° odpadního kolena do držáku.

4 - Přiložte rám ke stěně a zkontrolujte jeho pozici vzhledem k vodovodní přípojce a odpadní trubce. Natočte 90° odpadní koleno v závislosti na orientaci odpadní trubky (vodorovně nebo svisle). V případě potřeby zajistěte připojení PVC trubkou.

5 - Zkontrolujte, zda je rám ve vzdálenosti alespoň 230 mm od stěny. Poté na podlahu vyznačte umístění otvorů v upevňovacích nožkách rámu.

Nastavení a připevnění WC

1 - Naneste mazivo na 110mm připojovací hrdlo, aby do něj bylo možné snadno zapojit odpadní koleno. V případě, že je zapotřebí spojit PVC trubky, použijte vodorovné nalepovací koleno 90/100. Pro standardní umístění mísy je požadována výška kolena 230 mm. Zkontrolujte, že je koleno vyrovnané dle značení na stěně. V případě potřeby míry upravte podle požadované výšky mísy.

2 - Vyvrtejte do stěny otvory pomocí 10mm vrtáku. Vložte do otvorů hmoždinky.

3 - Vyvrtejte do podlahy otvory pomocí 12mm vrtáku. Vložte do otvorů hmoždinky

4 - Zarovnejte výšku rámu podle čáry A.

5 - Utáhněte šrouby v upevňovacích nožkách pomocí 13mm klíče. Ověřte, zda je rám ve vodorovné poloze.

6 - Vodorovnou polohu rámu lze upravit povolením seřizovacího šroubu na jedné z nožek pomocí 13mm klíče. Po vyrovnání polohy klíč opět utáhněte. Zkontrolujte také utažení šroubu na druhé nožce.

7 - Umístěte nástěnné držáky na vrchní část rámu.

8 - Nasaďte na závitovou tyč součásti v následujícím pořadí: 1 matici, 2 těsnicí kroužky a 1 matici.

9 - Vložte závitovou tyč do nástěnných držáků. Připevněte nástěnné držáky ke zdi pomocí 13mm otevřeného klíče.

10 - Upravte svislou polohu pomocí šroubů a vodováhy. Šrouby utáhněte pomocí 13mm otevřeného klíče. Zacvaknutím kovových svorek uzamkněte polohu šroubů. Dokončete montáž nasazením plastových násadek na závitovou tyč.

11 - Nasaďte na držák odpadní trubky, který jste připevnili dříve, plastovou svorku.

Montáž splachovacího mechanismu

1 - Zatažením za červenou rukojeť odstraňte přepravní ochranu a vyhoďte ji.

2 - Vylomte krytku pro přístup k přípojce studené vody

3 - Našroubujte vnější část uzavíracího ventilu na přípojku studené vody pomocí 22mm otevřeného klíče a hasáku. Na této přípojce se nesmí nacházet těsnění.

4 - Nasměrujte výtok uzavíracího ventilu doprava.

5 - Našroubujte na výtok uzavíracího ventilu koncovku ohebné přívodní hadice.

6 - Zkontrolujte, zda je izolační ventil uzavřený a otevřete hlavní uzávěr vody. Ujistěte se, že je přípojka izolačního ventilu vodotěsná.

7 - Umístěte druhou koncovku hadice do kýble a opatrně otevřete izolační ventil. Zkontrolujte, zda voda bez problémů protéká. Zavřete izolační ventil. Tímto se z vodovodní přípojky vyplaví případné nečistoty.

8 - Našroubujte koncovku ohebné přívodní hadice ke splachovacímu systému.

9 - Umístěte kontrolní šachtu v závislosti na natočení splachovacího tlačítka.

Zakrytí konstrukce

1 - Vyřežte otvory do krycí vrstvy tak, aby odpovídaly příslušným prvkům sanitárního systému.

2 - Našroubujte závitové tyče přes krycí vrstvu do rámu

3 - Vložte nástavce pro splachovací a odpadní trubku.

4 - Dokončete montáž krycí vrstvy.

Montáž záchodové mísy

1 - Nasaďte na splachovací trubku těsnění a pevně utáhněte.

2 - Zasuňte splachovací i odpadní trubku do mísy a vyznačte, kde trubky přesahují okraje mísy.

3 - Následně zcela zasuňte trubky do nástěnné konstrukce a vyznačte místo, kde trubky vystupují z konstrukce.

4 - Změřte vzdálenost mezi provedenými značkami na trubkách. Tuto vzdálenost převeďte ke koncům trubek, připočtěte 5 mm a tento kus odřežte.

5 - Pomocí dláta vyhlaďte konce trubek.

6 - Zasuňte trubky zcela do nástěnné konstrukce.

7 - Utáhněte závitové tyče vedoucí z nástěnné konstrukce tak, aby přečnívaly o 6 cm.

8 - Potřete koncovky trubek mýdlovou vodou. Nasměrujte keramickou mísu tak, aby doléhala na splachovací trubku, odpadní trubku a závitové tyče. Poté ji přitlačte k rámu.

9 - Okamžitě nasaďte na závitové tyče plastovou součástku, těsnicí kroužek a matici. Matici utáhněte pomocí 18mm otevřeného klíče bez přebytečné síly.

10 - Ověřte, zda je mísa vodorovné poloze. V případě potřeby polohu upravte otáčením plastových součástek. Nasaďte plastové krytky.

Montáž splachovacího tlačítka

1 - Pomocí řezačky opatrně seřízněte vyčnívající část plastového krytu šachty.

2 - Otevřete vodovodní přípojku.

3 - Umístěte nástěnný rám pro splachovací tlačítko tak, aby plastové pružiny směřovaly dolů. Připevněte rám pomocí 2 šroubů.

4 - Našroubujte na zadní stranu splachovacího mechanismu pneumatické tlačítko. Následně k němu připojte modrou hadičku.

5 - Přiložte spodní stranu tlačítka k rámu a připevněte jej zacvaknutím po stranách.

Napuštění vody a dokončení

1 - Stiskněte splachovací tlačítko a ověřte, že splachování funguje správně.

2 - Prostor mezi stěnou a zadní stranou mísy vyplňte vrstvou silikonu.

3 - Vložte do mísy plastové skoby a utáhněte je pomocí šroubů.

4 - Nasaďte na skoby chromové kryty.

5 - Umístěte otvory závěsů sedátka na vyčnívající části skob. Zacvakněte.

Gratulujeme. Provedli jste úspěšnou montáž vašeho nového produktu GROHE.