Instalace závěsné toalety

Následujte níže uvedené instrukce nebo shlédněte instalační video.

Příprava

1 - Uzavřete hlavní uzávěr vody před demontáží staré baterie.

2 - Připravte si veškeré potřebné součásti a nástroje poblíž místa instalace.

Montáž rámu

1 - Spojte k sobě svislé sloupky a vodorovné podpěry. Pevně je utáhněte šrouby k sobě.

2 - Nasuňte na obě strany splachovací nádrže upevňovací držáky a ujistěte se, že bezpečně drží.

3 - Zasuňte na spodní část nádrže vertikální splachovací trubku

4 - Vložte splachovací nádrž do rámu. Nejdříve do rámu zasuňte koleno splachovací trubky a poté zatlačte na nádrž a zacvakněte ji do rámu.

5 - Pomocí 10mm řehtačkového klíče utáhněte šrouby upevňovacích držáků.

6 - Nasuňte a přibijte na spodní část rámu upevňovací nožky.

7 - Nasaďte na rám držák 90° odpadního kolena.

Umístění toalety a značení

1 - Pomocí vodováhy nakreslete na stěnu svislou čáru značící střed odpadní trubky. Pro standardní umístění mísy 400 mm nad podlahou vyznačte čáru A ve výšce 1 m a čáru B ve výšce 1,08 m (měřeno od podlahy). V případě potřeby je možné tyto vzdálenosti upravit dle vlastních preferencí.

2 - Na čáře B zakreslete umístění nástěnných držáků – 235 mm nalevo a napravo od středové čáry.

3 - Dokončete montáž vsazením 90° odpadního kolena do držáku.

4 - Přiložte rám ke stěně a zkontrolujte jeho pozici vzhledem k vodovodní přípojce a odpadní trubce. Natočte 90° odpadní koleno v závislosti na orientaci odpadní trubky (vodorovně nebo svisle). V případě potřeby zajistěte připojení PVC trubkou.

5 - Zkontrolujte, zda je rám ve vzdálenosti alespoň 230 mm od stěny. Poté na podlahu vyznačte umístění otvorů v upevňovacích nožkách rámu.

Nastavení a připevnění WC

1 - Naneste mazivo na 110mm připojovací hrdlo, aby do něj bylo možné snadno zapojit odpadní koleno. V případě, že je zapotřebí spojit PVC trubky, použijte vodorovné nalepovací koleno 90/100. Pro standardní umístění mísy je požadována výška kolena 230 mm. Zkontrolujte, že je koleno vyrovnané dle značení na stěně. V případě potřeby míry upravte podle požadované výšky mísy.

2 - Vyvrtejte do stěny otvory pomocí 10mm vrtáku. Vložte do otvorů hmoždinky.

3 - Vyvrtejte do podlahy otvory pomocí 12mm vrtáku. Vložte do otvorů hmoždinky

4 - Zarovnejte výšku rámu podle čáry A.

5 - Utáhněte šrouby v upevňovacích nožkách pomocí 13mm klíče. Ověřte, zda je rám ve vodorovné poloze.

6 - Vodorovnou polohu rámu lze upravit povolením seřizovacího šroubu na jedné z nožek pomocí 13mm klíče. Po vyrovnání polohy klíč opět utáhněte. Zkontrolujte také utažení šroubu na druhé nožce.

7 - Umístěte nástěnné držáky na vrchní část rámu.

8 - Nasaďte na závitovou tyč součásti v následujícím pořadí: 1 matici, 2 těsnicí kroužky a 1 matici.

9 - Vložte závitovou tyč do nástěnných držáků. Připevněte nástěnné držáky ke zdi pomocí 13mm otevřeného klíče.

10 - Upravte svislou polohu pomocí šroubů a vodováhy. Šrouby utáhněte pomocí 13mm otevřeného klíče. Zacvaknutím kovových svorek uzamkněte polohu šroubů. Dokončete montáž nasazením plastových násadek na závitovou tyč.

11 - Nasaďte na držák odpadní trubky, který jste připevnili dříve, plastovou svorku.

Montáž splachovacího mechanismu

1 - Zatažením za červenou rukojeť odstraňte přepravní ochranu a vyhoďte ji.

2 - Vylomte krytku pro přístup k přípojce studené vody

3 - Našroubujte vnější část uzavíracího ventilu na přípojku studené vody pomocí 22mm otevřeného klíče a hasáku. Na této přípojce se nesmí nacházet těsnění.

4 - Nasměrujte výtok uzavíracího ventilu doprava.

5 - Našroubujte na výtok uzavíracího ventilu koncovku ohebné přívodní hadice.

6 - Zkontrolujte, zda je izolační ventil uzavřený a otevřete hlavní uzávěr vody. Ujistěte se, že je přípojka izolačního ventilu vodotěsná.

7 - Umístěte druhou koncovku hadice do kýble a opatrně otevřete izolační ventil. Zkontrolujte, zda voda bez problémů protéká. Zavřete izolační ventil. Tímto se z vodovodní přípojky vyplaví případné nečistoty.

8 - Našroubujte koncovku ohebné přívodní hadice ke splachovacímu systému.

9 - Umístěte kontrolní šachtu v závislosti na natočení splachovacího tlačítka.

Zakrytí konstrukce

1 - Vyřežte otvory do krycí vrstvy tak, aby odpovídaly příslušným prvkům sanitárního systému.

2 - Našroubujte závitové tyče přes krycí vrstvu do rámu

3 - Vložte nástavce pro splachovací a odpadní trubku.

4 - Dokončete montáž krycí vrstvy.

Montáž záchodové mísy

1 - Nasaďte na splachovací trubku těsnění a pevně utáhněte.

2 - Zasuňte splachovací i odpadní trubku do mísy a vyznačte, kde trubky přesahují okraje mísy.

3 - Následně zcela zasuňte trubky do nástěnné konstrukce a vyznačte místo, kde trubky vystupují z konstrukce.

4 - Změřte vzdálenost mezi provedenými značkami na trubkách. Tuto vzdálenost převeďte ke koncům trubek, připočtěte 5 mm a tento kus odřežte.

5 - Pomocí dláta vyhlaďte konce trubek.

6 - Zasuňte trubky zcela do nástěnné konstrukce.

7 - Utáhněte závitové tyče vedoucí z nástěnné konstrukce tak, aby přečnívaly o 6 cm.

8 - Potřete koncovky trubek mýdlovou vodou. Nasměrujte keramickou mísu tak, aby doléhala na splachovací trubku, odpadní trubku a závitové tyče. Poté ji přitlačte k rámu.

9 - Okamžitě nasaďte na závitové tyče plastovou součástku, těsnicí kroužek a matici. Matici utáhněte pomocí 18mm otevřeného klíče bez přebytečné síly.

10 - Ověřte, zda je mísa vodorovné poloze. V případě potřeby polohu upravte otáčením plastových součástek. Nasaďte plastové krytky.

Montáž splachovacího tlačítka

1 - Pomocí řezačky opatrně seřízněte vyčnívající část plastového krytu šachty.

2 - Otevřete vodovodní přípojku.

3 - Umístěte nástěnný rám pro splachovací tlačítko tak, aby plastové pružiny směřovaly dolů. Připevněte rám pomocí 2 šroubů.

4 - Našroubujte na zadní stranu splachovacího mechanismu pneumatické tlačítko. Následně k němu připojte modrou hadičku.

5 - Přiložte spodní stranu tlačítka k rámu a připevněte jej zacvaknutím po stranách.

Napuštění vody a dokončení

1 - Stiskněte splachovací tlačítko a ověřte, že splachování funguje správně.

2 - Prostor mezi stěnou a zadní stranou mísy vyplňte vrstvou silikonu.

3 - Vložte do mísy plastové skoby a utáhněte je pomocí šroubů.

4 - Nasaďte na skoby chromové kryty.

5 - Umístěte otvory závěsů sedátka na vyčnívající části skob. Zacvakněte.

Gratulujeme. Provedli jste úspěšnou montáž vašeho nového produktu GROHE.

Používáme soubory cookies, abychom zajistili, že Vám poskytneme nejlepší možný uživatelský zážitek při používání našich webových stránkách a zlepšíme relevanci naší komunikace s Vámi. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich webových stránek, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies na webových stránkách GROHE. Podrobné informace o způsobu použití souborů cookies naleznete na následující stránce: Soukromí