GROHE Blue

CO2 karbonizační lahve:

Jak mohu objednat CO2 karbonizační lahve?

Karbonizační lahve s CO2 lze snadno zakoupit v našem e-shopu. Můžete si také objednat náplně do prázdných karbonizačních lahví. Více informací o procesu objednávky naleznete v našem e-shopu ( https://shop.grohe.com/cz_CZ/).

Můžu použít karbonizační lahve jiných výrobců?

Bohužel, 425g CO2 karbonizační lahve nejsou v EU standardizovány, a jejich ventily a přípojky se liší. Použití CO2 karbonizační lahve od jiného výrobce proto může vést k poškození tlakového ventilu a těsnění v něm zabudovaného. To může vést k úniku CO2, což ohrožuje vaše zdraví. Pokud dojde k poškození systému použitím karbonizační lahve od jiného výrobce, dojde rovněž ke zneplatnění záruky. Pouze použitím našich CO2 karbonizačních lahví si tedy můžete být jisti, že vše sedí a je plně funkční.

Lze použít CO2 lahve větší než 425 g?

Ne, kompatibilní jsou pouze originální CO2 karbonizační lahve GROHE s objemem 425 g. Větší lahve a/nebo lahve od jiných výrobců nesmějí být použity.

Lze použít CO2 lahve větší než 2 kg?

Ne, kompatibilní jsou pouze CO2 karbonizační lahve s objemem 2 kg. Lahve s větším objemem bohužel nelze použít.

Jak lze CO2 karbonizační lahve zlikvidovat?

Pokud již nechcete používat stávající CO2 karbonizační lahev a nechcete do ní objednat náhradní náplň, můžete ji zlikvidovat v místním recyklačním středisku. Více informací vám poskytne místní společnost nebo úřad zabývající se likvidací odpadu.

Mohu také nainstalovat CO2 karbonizační lahev vodorovně?

Ne, lahve s CO2 by měly být instalovány a skladovány/přepravovány pouze ve vzpřímené poloze.

Kolik litrů pojme CO2 karbonizační lahev?

425g CO2 karbonizační lahev pojme cca 50–60 litrů, 2kg CO2 lahev pojme až 350 litrů.

Jak může systém zjistit, že je CO2 karbonizační lahev prázdná?

Spotřeba se vypočítá na základě průtoku vody. Pokud tedy například při našroubování lahve do systému GROHE Blue dojde k úniku CO2, systém to nebude schopen vzít v úvahu. Systém neváží hmotnost CO2 karbonizační lahve. Proto je důležité počítalo po výměně karbonizační lahve CO2 vždy resetovat.

Filtry:

Které filtry se hodí do mého systému?

Home:

Systém je nastaven na základě místní uhličitanové tvrdosti (°dKH). Pokud je tvrdost vody nižší než 9° dKH, použijte aktivní uhlíkový filtr 40547001. Pro uhličitanovou tvrdost vyšší než 9° dKH použijte standardní filtr, který je součástí balení. V případě tvrdosti vyšší než 9° dKH můžete namísto standardního filtru použít také hořčíkový filtr 40691001.

Prof:

Systém je nastaven na základě místní uhličitanové tvrdosti (°dKH). Pokud je tvrdost vody nižší než 9° dKH, použijte aktivní uhlíkový filtr. Pokud je tvrdost vody vyšší než 9° dKH použijte jeden ze standardních filtrů v závislosti na očekávané spotřebě. V případě tvrdosti vyšší než 9° dKH můžete namísto standardního filtru použít také hořčíkový filtr 40691001.

Co filtr z vody odstraňuje?

Kohoutková voda, již tak vysoce kvalitní, je vyčištěna ve čtyřech krocích, které vylepší její chuť.

1. Předfiltrační vrstva zachytí velké částice.

2. Ionex snižuje obsah vápna, filtruje těžké kovy, jako je olovo a měď, a změkčuje vodu.

3. Aktivní uhlíkový filtr odstraňuje látky ovlivňující zápach a chuť vody, jako např. chlór a organické sloučeniny.

4. Jemný částicový filtr zachytí částice až do velikosti 10 μm.

Jak probíhá resetování počítadla filtru?

Po výměně filtru stiskněte tlačítko vlevo na chladiči/karbonizátoru a podržte jej, dokud na displeji nezačne blikat „rF“. Poté uvolněte levé tlačítko a stiskněte jej znovu, dokud „rF“ nepřestane blikat. Nyní se zobrazí „99“ (= zbývající kapacita filtru). Počítadlo je tímto resetováno.

Můžu použít filtry jiných výrobců?

Ne, kompatibilní jsou pouze originální filtry GROHE.

Kde můžu zakoupit nové filtry?

Nové filtry si můžete zakoupit například v našem e-shopu ( https://shop.grohe.com/cz_CZ/).

Jak lze použitý filtr zlikvidovat?

Použitý filtr zlikvidujte spolu s běžným odpadem.

Mohu také nainstalovat filtr vodorovně?

Ano, filtr lze instalovat také ve vodorovné poloze.

Jak dlouho filtr vydrží?

Maximální doba použitelnosti neotevřené náhradní filtrační kazety je dva roky.

Jak mohu systém přizpůsobit filtru?

Systém je nastaven na základě místní uhličitanové tvrdosti (°dKH). Můžete použít přiložené testovací papírky. Přehled toho, co je třeba nastavit na jakou hodnotu, lze nalézt v návodu k obsluze přiloženém k systému GROHE Blue. Je důležité, abyste nastavili chladič/karbonizátor a hlavici filtru.

Co je třeba mít na paměti při používání jiného filtru GROHE?

Musíte „sdělit“ systému, že se v něm nyní nachází jiný model filtru. To je třeba nastavit podle tabulky v příručce přiložené k systému GROHE Blue.

Kdy je nutné měnit filtr?

Filtr musí být vyměněn po vyčerpání filtrační kapacity nebo po uplynutí jednoho roku (podle toho, co nastane dříve). Zbývající kapacita filtru je zobrazena na displeji chladiče/karbonizátoru nebo v aplikaci. Pokud je zbývající kapacita menší než 10 %, LED kontrolka na rukojeti bliká a v závislosti na nastavení obdržíte upozornění, že filtr bude nutné brzy vyměnit.

Můžete použít kuchyňské systémy GROHE Blue a GROHE Red bez filtru BWT, pokud je kvalita vody dobrá?

Systém GROHE Blue lze používat pouze s BWT filtrem.

Jaké velikosti filtrů jsou k dispozici?

K dispozici jsou 3 velikosti filtru: 600 litrů (40404000), 1500 litrů (40430000) a 3000 litrů (40412000).

Jsou všechny filtry vzájemně zaměnitelné?

Ano, všechny filtry se připojují pomocí stejných konektorů.

Kam se filtr instaluje?

Instaluje se do modulu pod vodovodní baterii (tj. neviditelně pod dřez). Jeho instalace je možná buď do chladiče nebo na jiné, snadno dostupné místo poblíž chladiče.

Je možné filtr přizpůsobit různým stupňům tvrdosti vody?

Ano, filtr je možné nastavit podle různých úrovní tvrdosti vody. Na hlavici filtru se nachází nastavovací šroub. Ohledně úrovně tvrdosti vody ve vašem okolí se obraťte na příslušnou vodohospodářskou společnost.

Je před výměnou filtru zapotřebí uzavřít hlavní přívod vody?

Ne. Uzavírací ventily jsou již zabudovány do držáku filtru. Při výměně filtru se průtok automaticky zastaví.

Obecné:

K čemu potřebuji chladič/karbonizátor? Lze chlazení vypnout?

Chladič/karbonizátor je potřebný pro sycení pitné vody oxidem uhličitým, a je proto nezbytný pro výrobu perlivé vody. Čím chladnější voda, tím více oxidu uhličitého se může na vodu navázat. Karbonizátor z hygienických důvodů nevypínejte.

Jak velká může být vzdálenost mezi baterií a chladičem/karbonizátorem? Je možné umístit chladič někam jinam než pod dřez?

U součástí systému GROHE Blue je maximální povolená vzdálenost mezi baterií a chladičem/karbonizátorem 75 cm. Pomocí prodlužovací sady 40843000, která je k dispozici jako příslušenství, je možné tuto vzdálenost prodloužit až na 5 metrů. To znamená, že chladič/karbonizátor můžete umístit také do přilehlé místnosti nebo do sklepa pod kuchyní. Upozorňujeme však, že hadice by měla být za každých okolností co nejkratší.

Jaký je rozdíl mezi kuchyňskými systémy GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional?

Systém GROHE Blue Home je řešením pro domácí i nekomerční použití. Systém GROHE Blue Professional je řešením především pro kanceláře, nicméně lze jej používat i doma. Rozdíl spočívá v kapacitách těchto dvou systémů. Systém GROHE Blue Professional je určen pro větší počet uživatelů.

Jaké je řešení pro nízkotlaké vodovodní sítě?

Pokud potřebujete řešení pro nízkotlaké baterie, můžete vedle stávající baterie instalovat GROHE Blue Mono (položka č. 31498001/31498DC1 GROHE Blue Home nebo 31302002/31302DC2 GROHE Blue Professional). U vašeho kuchyňského dřezu se tak budou nacházet dvě baterie. Další alternativou by byla kombinace se systémem GROHE Red. V tomto případě by byl stávající nízkotlaký bojler s původní baterií nahrazen naším systémem GROHE Red s vlastním bojlerem na vroucí vodu a speciálním směšovacím ventilem Grohe Red. V tomto případě by u vašeho dřezu byly rovněž dvě baterie.

Jaké je řešení, když potřebuji k některému kuchyňskému spotřebiči uzavírací ventil?

Zde můžete jako příslušenství použít spínač GROHE (položka č. 40402000), uzavírací ventil pro myčky nádobí napájený z baterie.

Z jakého materiálu jsou hadice systému GROHE Blue® vyrobeny?

Hadice jsou vyrobeny ze síťovaného polyetylénu (PEX). Tento materiál je povolen pro použití s pitnou vodou a používá se také v nápojovém průmyslu.

Jak probíhá údržba baterie?

Kromě čištění pomocí čisticí kazety musí být pravidelně čištěny také přívodní a výstupní vzduchové mřížky. Pravidelně kontrolujte také hadice, nastavení uhlíkové tvrdosti a perlátor. Filtrační hlavice musí být po pěti letech vyměněna. Společnost GROHE také nabízí smluvní údržbu. Pokud máte zájem, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jak často by měl být systém čištěn?

Systém je třeba jednou ročně vyčistit pomocí čisticí kazety 40434001. K tomu potřebujete jednorázový adaptér pro čisticí kazetu 40694000 (tento adaptér je již součástí balení systému GROHE Blue Professional). Pokud je systém provozován ve veřejném/komerčním sektoru (např. ve firemní kuchyňce nebo odpočívárně), musí se čištění provádět dvakrát ročně. Čisticí kazetu a adaptér můžete získat v našem internetovém obchodě ( https://shop.grohe.com/cz_CZ/).

Jaký je nastavitelný teplotní rozsah chladiče/karbonizátoru?

Teplotu chladiče/karbonizátoru lze nastavit v rozmezí 4 °C až 10 °C. V továrním nastavení je teplota vody nastavena na nejchladnější úroveň. Čím chladnější voda, tím více oxidu uhličitého se může na vodu navázat. To znamená, že zvýšení teploty má vliv na nasycení vody bublinkami.

Systém není delší dobu používán (např. během dovolené). Na co musím brát ohled?

Pokud systém nebudete používat v rozpětí mezi dvěma dny a čtyřmi týdny, je třeba jej před opětovným použitím propláchnout: (Tabulka v příručce k filtru). Pokud však nebude systém používán déle než čtyři týdny, je třeba vyměnit filtr.

Co znamená funkce automatického proplachování?

Pokud nebudete systém GROHE Blue Home po dobu 24 hodin používat, funkce automatického proplachování prostřednictvím aplikace zkontroluje, zda by se systém neměl propláchnout, aby se zabránilo stagnaci. Přibližně minutu pak bude baterií protékat filtrovaná voda bez příměsi oxidu uhličitého.

Je pro spuštění vody zapotřebí elektřina? Kolik elektřiny se spotřebuje?

Home:

GROHE Blue Home spotřebuje cca 0,0157 kWh elektřiny za hodinu. Hodnoty představují průměr za 24 hodin za běžného použití. Tento údaj závisí na množství proměnných, jako je například četnost použití a okolní podmínky.

Prof:

GROHE Blue Professional spotřebuje cca 0,014 kWh elektřiny za hodinu. Hodnoty představují průměr za 24 hodin za běžného použití. Tento údaj závisí na množství proměnných, jako je například četnost použití a okolní podmínky.

Jak daleko lze hadici vytáhnout?

Hadici k filtru a CO2 lahvi lze prodloužit až o 3 m. Hadici od chladiče k baterii lze prodloužit o 0,90 m. Upozornění: elektrické kabely nelze prodloužit.

Plánování

Jak velká musí být kuchyňská linka?

Home:

Kuchyňská linka musí mít minimální šířku 300 mm a minimální hloubku 510 mm.

Prof:

Minimální šířka kuchyňské linky je 600 mm a minimální hloubka 500 mm. Výška otvoru skříně musí být nejméně 430 mm.

Jaké je řešení pro vestavné odpadkové koše?

Pro systém GROHE Blue nabízíme kompatibilní vestavné odpadkové koše, takže můžete tříděný odpad uchovávat v kuchyňské lince i nadále. Naše vestavné odpadkové koše naleznete zde:

https://www.grohe.cz/cs_cz/pro-vasi-kuchyni/kuchynske-doplnky/overview-accessories.html

Opravdu se musím ujistit, že jsou v mé kuchyňské lince a liště potřebné otvory?

Ano, musíte zajistit otvory pro větrání a provzdušňování chladiče/karbonizátoru.

Mohu také nainstalovat chladič/karbonizátor vodorovně?

Ne, bohužel není možné jej nainstalovat do vodorovné polohy.

Je možná kombinace se systémem FootControl?

Je možné verzi s vytahovací výpustí kombinovat s nožním ovládáním FootControl?

Co je třeba vzít v úvahu při plánování?

Během plánování je třeba mít na paměti spoustu věcí. Kuchyňská skříň, kde bude umístěn chladič/karbonizátor, musí být dostatečně velká. Také byste měli zkontrolovat, zda lze baterii umístit na požadované místo podle jejích rozměrů. Dále byste měli předem zjistit uhličitanovou tvrdost (°dKH) kohoutkové vody. Pokud máte systém, který snižuje tvrdost vody, zejména pak uhličitanovou, měli byste také změřit tvrdost vody přímo z potrubí.

Chyby:

Jak mohu vodu více nasytit?

Množství oxidu uhličitého, kterým se obohacuje voda, je pevně nastavená hodnota. Vazba oxidu uhličitého na vodu je však ovlivněna různými faktory. Čím chladnější je voda proudící z chladiče/karbonizátoru, tím více oxidu uhličitého se může na vodu navázat. Dalším faktorem je správné nastavení na základě místní uhličitanové tvrdosti (°dKH). Pokud je uhličitanová tvrdost nižší než 9° dKH, měl by být v každém případě použit aktivní uhlíkový filtr 40547001, který sám o sobě vodu nezměkči. Pro uhličitanovou tvrdost vyšší než 9° dKH použijte standardní filtr.

Pro výměně filtru je filtr příliš volný. Co mám dělat?

Došlo k vyklouznutí těsnění z filtrační hlavice. Chcete-li systém znovu utěsnit, vraťte těsnění do správné polohy.

Po vložení čisticí kazety dochází k úniku vody. Co mám dělat?

Došlo k vyklouznutí těsnění z filtrační hlavice. Chcete-li systém znovu utěsnit, vraťte těsnění do správné polohy.

Provedl/a jsem výměnu CO2 karbonizační lahve. Na displeji se stále zobrazuje „EC“. Na co musím brát ohled?

Po instalaci nové CO2 karbonizační lahve GROHE musí být systém resetován. Podržte tlačítko na pravé straně chladiče/karbonizátoru, dokud displej nezačne blikat. Na displeji se zobrazí „ro“. Poté podržte tlačítko vpravo, dokud displej nepřestane blikat. Pokud nyní načerpáte perlivou vodu, zobrazí se vám zbývající kapacita CO2 karbonizační lahve.

Perlivá voda z baterie vytéká pouze po kapkách. Co se děje?

CO2 karbonizační lahev je prázdná a je třeba ji vyměnit.

Na displeji svítí chybový kód E1, rukojeť bliká červeně a filtrovaná voda nevytéká. Co mám dělat?

Příčinou je bezpečnostní vypnutí čerpadla. Vypněte napájení přibližně na 30 sekund a poté znovu zapněte. Další příčinou může být, že filtr není namontován správně.

Na displeji svítí chybový kód E3 a filtrovaná voda nevytéká. Co mám dělat?

Chybový kód E3 se zobrazí, pokud dojde k problému s připojením baterie a chladiče/karbonizátoru. Příčinou chyby může být také poruchový zásuvný konektor. Zkontrolujte jej. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis společnosti GROHE.

Na displeji svítí chybový kód E5, rukojeť bliká červeně a filtrovaná voda nevytéká. Co mám dělat?

Tato chyba je způsobena poruchou chladiče nebo karbonizátoru. Aby bylo možné vyřešit příčinu tohoto problému, musí být napájení vypnuto na 30 sekund a poté znovu zapnuto.

Na displeji se zobrazí chybový kód E7 a rukojeť začne blikat červeně. Co mám dělat?

Chybový kód E7 znamená, že systém detekoval vlhkost uvnitř chladiče. Aby bylo možné vyřešit příčinu tohoto problému, musí být napájení vypnuto na 15 minut a poté znovu zapnuto. Pokud došlo pouze k nahromadění kondenzace, bude chladič po zapnutí opět připraven k provozu. Pokud však dochází k úniku vody, zobrazí se chybová hláška znova. V takovém případě je nutné se obrátit na servisní středisko GROHE.

Na displeji se zobrazí chybový kód E8 a rukojeť začne blikat oranžově. Co mám dělat?

Chybový kód E8 je způsoben vyčerpáním kapacity filtru. Pokud chcete tuto chybu odstranit, je nutné kazetu filtru ihned vyměnit. Výměnu dokáže snadno provést koncový uživatel. Návod k výměně kazety filtru je k dispozici na našich webových stránkách.

Na displeji se zobrazí chybový kód E9 střídavě s HI. Co mám dělat?

Chybový kód E9 znamená, že chladič/karbonizátor se přehřál. Aby bylo možné tuto chybu vyřešit, ujistěte se, že rukojeť baterie GROHE Blue je v uzavřené poloze a chladič je dostatečně odvětráván. Okolní teplota by neměla být vyšší než 32 °C. Nechte chladič alespoň 10–15 minut vychladnout. Chybový kód E9 lze poté resetovat.

Jak mohu resetovat chybový kód E9?

Chybový kód E9 znamená, že chladič/karbonizátor se přehřál. Aby bylo možné tuto chybu vyřešit, ujistěte se, že rukojeť baterie GROHE Blue je v uzavřené poloze a chladič je dostatečně odvětráván. Okolní teplota by neměla být vyšší než 32 °C. Nechte chladič alespoň 10–15 minut vychladnout. Chybový kód E9 lze poté resetovat.

Chybový kód E9 je resetován a na displeji se zobrazí EE. Co mám dělat?

Pokud na displeji bliká EE nebo problém nelze vyřešit, odpojte chladič/karbonizátor od síťového napájení. Poznačte si sériové číslo chladiče/karbonizátoru a obraťte se na odborného instalatéra nebo kontaktujte servisní středisko GROHE prostřednictvím e-mailu na adrese TechnicalSupport-HQ@grohe.com. Poznámka: chladič/karbonizátor GROHE Blue Home může opravovat pouze zákaznický servis společnosti GROHE.

Na displeji se zobrazí EC a rukojeť bliká bíle. Co mám dělat?

Chybový kód EC je způsoben CO2 karbonizační lahví, která je téměř prázdná nebo její počítalo nebylo resetováno. Chybu vyřešíte výměnou CO2 karbonizační lahve a resetováním počítadla. Návod k výměně karbonizační lahve a resetování počítadla je k dispozici na našich webových stránkách.

Z baterie GROHE Blue neteče žádná voda. Co mám dělat?

Tato chyba může mít několik příčin. Nejprve zkontrolujte, zda je filtr vložen správně. Pokud ano, zkontrolujte, zda nejsou hadice a trubky ohnuté. Zkontrolujte, zda je otevřený hlavní uzávěr vody. Všechny uzavírací ventily musí být plně otevřené.

Nemůžu si vytvořit účet GROHE pro registraci svého produktu. Co mám dělat?

Pro registraci produktu je zapotřebí mít účet GROHE. Můžete se také zaregistrovat pomocí stávajícího Facebook nebo Google účtu.

Přístupový bod chladiče GROHE Blue není viditelný. Co mám dělat?

Příčinou může být, že konfigurační režim/přístupový bod není aktivován. Chcete-li problém vyřešit, stiskněte a podržte tlačítka na chladiči GROHE Blue Home alespoň 3 sekundy, dokud na displeji nezačne blikat SE. Kromě toho zapněte na vašem mobilním telefonu připojení Wi-Fi a ujistěte se, že máte k dispozici nepřetržité, nepřerušované připojení k internetu. Pokud vidíte pouze jiné bezdrátové sítě, kontaktujte zákaznický servis společnosti GROHE.

Integrace systému GROHE Blue do sítě selhala. Co mám dělat?

Příčinou může být, že chladič GROHE Blue Home je mimo dosah sítě. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte změnit polohu Wi-Fi modemu nebo použít opakovač signálu.