Často kladené dotazy GROHE Sense

Alarm proti zaplavení

Jakým způsobem systém GROHE Sense detekuje únik vody?

Na spodní straně snímače GROHE Sense se nachází dva pozlacené konektory. Jakmile tyto snímače přijdou současně do styku s vodou, vlivem vodivosti vody dojde k uzavření elektrického obvodu, který spustí alarm. Veškeré informace jsou okamžitě odeslány do mobilní aplikace.

Co se stane, když snímač GROHE Sense detekuje únik vody?

Systém vás upozorní formou notifikace na mobilním telefonu nebo prostřednictvím nouzových e-mailových adres – záleží na konkrétním nastavení. Samotné zařízení se rovněž rozbliká červeně a začne pípat. Pokud používáte snímač GROHE Sense, bude akustický a vizuální signál po 1 hodině zastaven a k jeho opětovnému spuštění dojde po 23 hodinách (každý den, do vyčerpání kapacity baterie). Alarm snímače Sense+ nebude přerušen nikdy. Pro zastavení alarmu je zapotřebí vysušit kovové konektory na spodní straně zařízení pomocí nežmolkujícího hadru.

Systém GROHE Sense detekuje únik vody, avšak zvukový alarm se nerozezní

V určitých případech může nějakou dobu trvat, než dojde ke spuštění zvukového alarmu. Notifikace prostřednictvím aplikace GROHE ONDUS je však na tomto alarmu nezávislá, takže varováni budete skutečně co nejrychleji to bude možné.

Měření teploty a vlhkosti

Jak často GROHE Sense měří teplotu a vlhkost v místnosti?

Teplota a vlhkost se měří neustále, zařízení snímá údaje každých 60 minut. Každý den jsou informace o vlhkosti a teplotě uloženy v cloudu GROHE ONDUS.

Pokud chcete mít větší kontrolu, zvolte GROHE Sense+. Prostřednictvím GROHE Sense+ máte navíc možnost získat aktuální úroveň teploty a vlhkosti na vyžádání prostřednictvím tlačítka „Trigger Update“ v aplikaci.

Jaký je rozdíl mezi GROHE Sense a GROHE Sense+?

Oba systémy neustále měří teplotu a vlhkost. Systém GROHE Sense odesílá informace o vlhkosti a teplotě jednou denně do cloudu. Prostřednictvím GROHE Sense+ máte navíc možnost získat aktuální úroveň teploty a vlhkosti na vyžádání prostřednictvím tlačítka „Trigger Update“ v aplikaci.

Měří systém GROHE Sense absolutní nebo relativní vlhkost vzduchu?

Systém GROHE Sense měří relativní vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost je závislá na okolní teplotě. Stoprocentní úroveň vlhkosti znamená, že vzduch je při dané teplotě zcela nasycený vodou.

Instalace

Kam systém GROHE Sense nainstalovat?

Nainstalujte systém GROHE Sense do vaší domácnosti, tam, kde existuje největší riziko zatopení nebo kde chcete mít kontrolu nad vlhkostí vzduchu.

 • Nainstalujte systém GROHE Sense do sklepa, kde hrozí například prasknutí vodovodního potrubí
 • Nainstalujte jej pod umyvadlo nebo dřez, kde únik vody zpravidla zaregistrujeme až ve chvíli, kdy je příliš pozdě
 • Poblíž pračky, abyste měli jistotu, že se nic nestane
 • Na půdu, kde jsou okna, která často otevíráte za účelem větrání – abyste včas odhalili, že se dešťové kapky dostanou dovnitř.

Jak systém GROHE Sense nainstalovat?

Nejdříve si stáhněte příslušnou aplikaci z Apple App Store nebo Obchodu Play, jejíž prostřednictvím se zaregistrujte a proveďte konfigurací místností vaší domácnosti. Modul GROHE Sense přidáte do vybrané místnosti jednoduše kliknutím na symbol + nebo prostřednictvím katalogu. Místnost pojmenujte, vložte 3 AAA baterie (jsou součástí balení) do snímače a připojte jej k síti WLAN volbou SSID GROHE Sense a zadáním hesla uvedeném na zadní straně produktu. Pokud jste produkt již nainstalovali a heslo nejde dobře vidět, použijte například váš mobilní telefon a vyfoťte štítek pomocí blesku.

Poté položte snímač GROHE Sense na plochý povrch (nekovový, nevodivý) tak, aby se otevřené konektory dotýkaly povrchu.

Co můžu dělat, pokud je snímač GROHE Sense příliš velký na místo, které chci monitorovat?

Můžete použít prodlužovací sadu 22506LN0, jejíž součástí je kabel o délce 1,2 m. Adaptér prodlužovací sady připevněte pomocí dvou přiložených šroubů na zeď. Položte vzdálený snímač na plochý povrch (nekovový, nevodivý) tak, aby se otevřené konektory dotýkaly povrchu.

Pokud si přejete vzdálený i hlavní snímač napájet prostřednictvím elektrické sítě, zvolte modul GROHE Sense+.

Co když je síť Wi-Fi potřebná pro připojení snímače GROHE Sense nestabilní nebo nedostupná?

Existuje několik možných řešení:

 • Můžete například nainstalovat poblíž snímače opakovač signálu, který zvětší dosah a kvalitu sítě Wi-Fi.
 • Pokud máte ve zdi poblíž snímače ethernetovou přípojku, zapojte do ní přístupový bod nebo opakovač signálu (zpravidla budete mít na výběr mezi těmito dvěma provozními režimy) přímo.
 • Poslední možností je šíření síťových signálů prostřednictvím elektrické zásuvky, pomocí adaptérů tzv. powerline LAN. Tímto způsobem instalujete jeden adaptér do zásuvky poblíž směrovače a druhý poblíž snímače GROHE Sense. Ověřte, zda vámi zvolený adaptér powerline LAN disponuje funkcí Wi-Fi. V opačném případě budete potřebovat další opakovač nebo přístupový bod.

Hardware

Jak velký je snímač GROHE Sense?

Průměr snímače GROHE Sense je 84 mm a výška 35 mm.

Prodlužovací sada obsahuje nástěnný adaptér o průměru 84 mm a je 38 mm vysoká včetně snímače a vzdáleného snímače, který má sám o sobě 10 mm na výšku a 50 mm v průměru. Prodlužovací kabel má délku 1,2 m.

Snímač GROHE Sense+ má totožné rozměry jako standardní GROHE Sense, a to včetně prodlužovací sady. Má jen přídavný napájecí kabel s délkou 0,6 m.

Je snímač GROHE Sense voděodolný?

Snímač GROHE Sense je chráněn proti vodní tříšti (stupeň krytí IPX3). Pokud dojde k zatopení, je nutné snímač okamžitě vysušit. Jestliže bude nutné zařízení vyčistit, použijte hadr, který nežmolkuje. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Co mám dělat, pokud se baterie vybijí?

Stačí vyměnit 3 AAA baterie, které se nacházejí uvnitř. Pokud se o výměnu baterií nechcete starat, je ideální volbou snímač GROHE Sense+, který je napájen z elektrické sítě a nevyžaduje tudíž žádné baterie.

Často kladené dotazy GROHE Sense Guard

Detekce porušení potrubí a úniku vody

Co se stane, pokud kvůli výpadku proudu nebude modul GROHE Sense Guard napájen?

Aby byla zajištěna dodávka čerstvé pitné vody, zůstane v případě výpadku proudu hlavní uzávěr otevřen. V aplikaci uvidíte, že systém není připojen. Jakmile dojde k obnovení dodávky proudu, systém se samozřejmě automaticky aktivuje.

Co se stane, pokud modul GROHE Sense Guard ztratí připojení k Wi-Fi?

Modul GROHE Sense Guard bude i v takovém případě stále aktivní. Pokud dojde k prasknutí potrubí, modul to detekuje a uzavře hlavní přívod vody. Data budou aktualizována po obnovení připojení, protože modul obsahuje vyrovnávací paměť s kapacitou na až 30 dní údajů, v závislosti na spotřebě. LED indikátor připojení k síti bude svítit červeně.

Hardware

Jak je možné modul nainstalovat k potrubí?

Modul GROHE Sense Guard se připojuje pomocí 1“ konektorů a součástí balení jsou i ¾” adaptéry. Tyto průměry byly vybrány na základě nejpoužívanějších vodovodních konektorů na evropském trhu. Pokud má vaše vodovodní potrubí menší průměr, není problém zakoupit příslušný konektor u nejbližšího prodejce sanitárního vybavení nebo instalatéra. Jestliže má vaše vodovodní potrubí naopak větší průměr, doporučujeme vhodnost instalace modulu GROHE Sense Guard nejdříve konzultovat s instalatérem, aby nedošlo ke snížení průtoku vody. Modul GROHE Sense Guard je určen pro použití v běžné domácnosti s přibližnou maximální spotřebou 85 l/min.

Jak dlouhý je napájecí kabel?

70 centimetrů. Pokud potřebujete větší délku, je možné použít jakýkoliv běžně dostupný napájecí kabel. Požijte bílý, nízkonapěťový kabel 12 VDC s přípojkami samice 5,5/2,1 mm - samec 2,1 mm.

Co je součástí balení?

Součástí balení je 1 modul GROHE Sense Guard s dvěma mosaznými závity 3/4”, napájecí kabel a technické informace o produktu potřebné k instalaci.

Modul doporučujeme instalovat pomocí sady pro nástěnnou montáž 22501000. Tato montážní sada zaručuje snadnou instalaci. Rovněž doporučujeme před a za modul GROHE Sense Guard instalovat uzavírací ventil v rámci zjednodušení případné údržby v budoucnu.

Instalace

Jak modul GROHE Sense Guard nainstalovat?

Společnost GROHE doporučuje svěřit instalaci modulu do rukou zkušeného instalatéra, jelikož vyžaduje přímý zásah do vodovodního potrubí a nesprávně provedená instalace by mohla narušit dodávku vody do celé domácnosti. V každém případě si pečlivě přečtěte veškeré informace uvedené v technické příručce dodané s produktem a dostupné (v rozšířené verzi) také online. Můžete se rovněž podívat na naše montážní video, které je k dispozici na webových stránkách nebo YouTube.

Doporučujeme rovněž modul GROHE Sense Guard instalovat pomocí sady pro nástěnnou montáž 22501000, která zaručuje potřebnou stabilitu.

Jak modul GROHE Sense Guard připojit k aplikaci GROHE ONDUS?

Nejdříve si stáhněte příslušnou aplikaci z Apple App Store nebo Obchodu Play. Prostřednictvím aplikace se zaregistrujte a proveďte konfigurací místností vaší domácnosti. Modul GROHE Sense Guard přidáte do vybrané místnosti jednoduše kliknutím na symbol + nebo prostřednictvím katalogu. Místnost pojmenujte, zapojte napájecí kabel modulu do zásuvky a připojte modul k síti WLAN volbou SSID GROHE Sense Guard a zadáním hesla uvedeném na zadní straně produktu. Pokud jste produkt již nainstalovali a heslo nejde dobře vidět, použijte například váš mobilní telefon a vyfoťte štítek pomocí blesku.

Co když je síť Wi-Fi potřebná pro připojení snímače GROHE Sense Guard nestabilní nebo nedostupná?

Existuje několik možných řešení:

 • Můžete například nainstalovat poblíž snímače opakovač signálu, který zvětší dosah a kvalitu sítě Wi-Fi.
 • Pokud máte ve zdi poblíž snímače ethernetovou přípojku, zapojte do ní přístupový bod nebo opakovač signálu (zpravidla budete mít na výběr mezi těmito dvěma provozními režimy) přímo.
 • Poslední možností je šíření síťových signálů prostřednictvím elektrické zásuvky, pomocí adaptérů tzv. powerline LAN. Tímto způsobem instalujete jeden adaptér do zásuvky poblíž směrovače a druhý poblíž snímače GROHE Sense. Ověřte, zda vámi zvolený adaptér powerline LAN disponuje funkcí Wi-Fi. V opačném případě budete potřebovat další opakovač nebo přístupový bod.

Zabezpečení

Co když se hackerům podaří uzavřít můj hlavní přívod vody?

Společnost GROHE věnuje veškeré úsilí dokonalému zabezpečí všech svých propojených produktů. Za tímto účelem používáme nejnovější bezpečnostní opatření k zabránění zneužití našich zařízení a úniku dat. Společnost GROHE se rovněž zavazuje k pravidelným aktualizacím firmwaru a jeho distribuci prostřednictvím aplikace. Situace, kdy by se hackerům podařilo do vašeho systému dostat, není moc pravděpodobná. Avšak pokud by skutečně nastala, stačí jednoduše systém odpojit ze zásuvky. Hlavní uzávěr vody tak bude zaručeně otevřen. Poté stačí jednoduše aktualizovat firmware a bezpečnost systému bude opět na původní úrovni.

Často kladené dotazy GROHE ONDUS App

Kompatibilita

Jaké mobilní telefony a mobilní operační systémy aplikace GROHE ONDUS podporuje?

Mobilní telefony a tablety Apple se systémem iOS 9.0 a novějším a mobilní zařízení se systémem Android 4.3 a novějším.

Sdílené požadavky na mobilní zařízení:

 • hustota pixelů min. 160 dpi
 • minimální rozlišení obrazovky 320 × 470

Jaká další zařízení můžu připojit k aplikaci GROHE ONDUS?

V současné době nejsou na trhu žádná další zařízení, která by bylo možné propojit s aplikací GROHE ONDUS. Společnost GROHE má však v plánu spolupracovat s dalšími výrobci, jejichž zařízení by bylo možné prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth k aplikaci připojit.

Jaké protokoly produkty GROHE využívají k připojení ke cloudu GROHE ONDUS?

Veškeré produkty GROHE se připojují prostřednictvím sítě WLAN k domácímu směrovači. Tento směrovač musí podporovat HTTPS, pásmo 2,4 GHz a standard IEEE 802.11b/g/n. Dále musí být otevřený port 80 a bezdrátová síť vysílaná na kanálech 1–11.

Nemůžu aplikaci GROHE ONDUS najít na App Storu nebo Obchodu Play.

Systémy GROHE Sense a GROHE Sense Guard jsou momentálně v prodeji pouze v Evropě a na Středním východě. V jiných zemích aplikaci není možné stáhnout.

Notifikace a varovná hlášení

Budu notifikace dostávat pouze v případě, kdy je moje mobilní zařízení připojeno k domácí síti Wi-Fi?

Ne, notifikace budete dostávat pokaždé, když vaše mobilní zařízení bude mít fungující připojení k internetu. Nezáleží na tom, zda to budou mobilní data nebo jakákoliv jiná síť Wi-Fi. Cloudová služba GROHE ONDUS může rovněž v případě nouzové situace upozornit další kontaktní osoby prostřednictvím e-mailu.

Jak zajistím, aby se mi zobrazovaly notifikace a varovná hlášení i na zamykací obrazovce?

Přejděte do nastavení vašeho smartphonu a ověřte, zda má aplikace GROHE ONDUS dostatečná oprávnění k zobrazování zpráv na zamykací obrazovce.

Aplikace nefunguje. Co můžu dělat?

 • Zkontrolujte připojení k internetu a případně obnovte připojení k mobilní síti nebo Wi-Fi
 • Zkuste aplikaci restartovat
 • Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace. Poslední verzi najdete vždy na Apple App Storu nebo v Obchodu Play.
 • Pokud ani výše uvedený postup nepovede k nápravě, kontaktujte podporu společnosti GROHE

Po kliknutí na aktivační odkaz, který jsem obdržel/a e-mailem, se zobrazí chybová hláška.

Mějte na paměti, že aktivační odkaz je platný pouze 24 hodin. Po vypršení této doby je zapotřebí nechat si aktivační odkaz zaslat znova. Přihlaste se pomocí zvolených přihlašovacích údajů do aplikace GROHE ONDUS.

Zabezpečení a ochrana soukromí

Jaká data jsou sbírána?

Aplikace GROHE ONDUS sbírá pouze data, která jsou zapotřebí k plné funkcionalitě vašich zařízení. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně soukromí v aplikaci.

Další informace

Nenašli jste na těchto stránkách odpovědi na vaše dotazy? Neváhejte a obraťte se na nás osobně

Kontaktujte společnost GROHE