Naší milou povinností je chránit nenahraditelné přírodní zdroje. Proto společnost Grohe AG získala ocenění CSR Award udělované německou spolkovou vládou.

• První místo v kategorii společností s více než 1000 zaměstnanci
• Trvale udržitelný rozvoj je jedním z pilířů korporátní strategie společnosti
• Cílem naší společnosti je stát se do roku 2020 nejekologičtějším dodavatelem sanitárního vybavení

Společnost Grohe AG, přední světový dodavatel sanitární techniky, obdržela ocenění CSR Award německé spolkové vlády v kategorii společností s více než 1000 zaměstnanci dne 24. ledna 2017. Toto ocenění, na jehož udělení se shodlo jedenáct odborných členů poroty, jednoznačně podtrhuje cíle stanovené managementem společnosti GROHE, který z ekologie a trvale udržitelného rozvoje učinil prioritu pro rozvoj společnosti se snahou inspirovat své vlastní zaměstnance i ostatní výrobce. Mezi další nominované společnosti ve stejné kategorii patřili například Unilever Deutschland GmbH, Flughafen München GmbH, Ford-Werke GmbH nebo FRoSTA AG. Ocenění jsme převzali z rukou profesora Josefa Wielanda, porotce a odborníka na etiku podnikání působícího na Zeppelin Universität ve Friedrichshafenu..

„Udržitelnost je naší vášní a zůstává hluboce zakořeněná v naší DNA. Máme mimořádnou radost z toho, když vidíme, že svět kolem nás vnímá a uznává naše nadšení a závazek vůči sociální a ekologické odpovědnosti. V rámci našeho přístupu k trvale udržitelnému rozvoji se usilovně snažíme myslet na všechny články výrobního procesu – na naše zaměstnance, dodavatele, továrny a celkový dopad, jaký mají naše produkty a výroba na společnost. Když vidíme, že naše vize je pomalu chápána jako standard pro sanitární průmysl a zdroj inspirace pro ostatní výrobce, cítíme obrovskou hrdost a zadostiučinění. Zároveň nás to motivuje k další práci,“ řekl CEO společnosti Grohe AG, Michael Rauterkus, při přebírání ceny v berlínské hale Humboldt Carré.

Produkty pro udržitelnou budoucnost – to je naše vize s nálepkou „Vyrobeno v Německu“
Strategie pro trvale udržitelný rozvoj je patrná primárně při pohledu na naše produkty jako takové. Jedním z příkladů je vodní systém GROHE Blue Home, který běžnou kohoutkovou vodu mění na filtrované, chlazené a skvěle chutnající osvěžení s možností nasycení. Tento systém zcela eliminuje potřebu kupovat balenou minerální vodu a s ní spojené přenášení, přepravu a skladování. Podle studie provedené na Univerzitě v Göttingenu systém GROHE Blue Home redukuje uhlíkovou stopu průměrné domácnosti až o 60 % ve srovnání s kupováním běžné balené vody.

Thomas Fuhr, člen dozorčí rady společnosti, vysvětluje: „Naše zaměření na kvalitu a pokroky v oblasti trvale udržitelného rozvoje jsou hnány především naším závazkem vyrábět naše produkty v Německu. Abychom si udrželi svou konkurenceschopnost, neustále investujeme do našich výrobních závodů v Německu, které nastavují standardy pro zahraniční továrny. Od roku 2011 každoročně interně udělujeme trofej za přispění k trvale udržitelnému rozvoji jakožto formu motivace pro naše továrny a pobočky. Tato cena slouží jako prostředek pro uznání úsilí našich zaměstnanců a motivuje je, aby pokračovali v práci na svých nápadech a řešeních pro ještě ekologičtější výrobní procesy a ještě efektivnější výrobu daného produktu.“

Uvažování za hranicemi každodenního podnikání
Výsledkem smyslu pro sociální odpovědnost společnosti GROHE je program GROHE Dual Tech, program, při jehož realizaci spolupracujeme s organizací Don Bosco Mondo e.V, který umožňuje znevýhodněným dospívajícím talentům z rozvíjejících se zemí dosáhnout na profesionální vzdělání. K dnešnímu dni pořádáme tři workshopy v Indii a Filipínách, které si kladou za cíl poskytnout životní šanci místní mládeži dosáhnout na perspektivní kariéru instalatéra. Tato šance jim umožní nejen sehnat zaměstnání ve stále se rozvíjejícím oboru, ale také příležitost si v budoucnu založit svou vlastní firmu.

Postupujeme kupředu s jasně definovanými cíli pro trvale udržitelný rozvoj
Společnost GROHE se zavázala do roku 2020 zvýšit svou energetickou efektivitu o 20 % a současně snížit uhlíkovou stopu o stejné procento. Toho docílíme, mimo jiné, instalací dvou nových kogeneračních jednotek do továren v Hemeru a Lahru nebo nahrazením tradičních systémů osvětlení úspornějšími zářivkami LED. Dalšího milníku na této cestě jsme dosáhli v prosinci, kdy byl systém energetického řízení společnosti certifikován podle ISO 50001. Tato certifikace bude napomáhat celkovému zlepšení energetické účinnosti našich výrobních procesů. K tomu všemu jsme odhodláni stát se do roku 2020 naprostou špičkou sanitárního průmyslu v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Strategie a opatření pro trvale udržitelný rozvoj společnosti GROHE jsou podrobně popsány v separátní brožuře. Její název zní „POŽITEK Z VODY – ČISTÉ SVĚDOMÍ S KAŽDOU KAPKOU“ a je k dispozici ke stažení na adrese http:// www.grohe.com/sustainability

* Fotografie: T.Maelsa/BMAS