GROHE opět sklízí úspěch v německé Národní ceně za trvale udržitelný rozvoj

Přední světový výrobce sanitárního vybavení GROHE byl opět jmenován jednou ze společností s největším přispěním k trvale udržitelnému rozvoji
Třetí úspěch v rámci tohoto ocenění v řadě
Ocenění, které reflektuje závazek společnosti k ekologickým a trvale udržitelným výrobním procesům


Společnost Grohe AG se zavázala k dodržování ekologických a trvale udržitelných standardů napříč všemi vývojářskými, výrobními a dodavatelskými procesy – a vyplatilo se to. Nekompromisní integrace ochrany cenných přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti zapůsobila na porotu německé Národní ceny za trvale udržitelný rozvoj pro rok 2016. Přední světový výrobce sanitárního vybavení dosáhl tohoto prestižního ocenění již třetím rokem v řadě, což ze společnosti GROHE činí jednu z nejekologičtějších společností v Německu. Společnost GROHE se umístila mezi třemi nejlepšími ve stejné kategorii v roce 2015. V roce 2014 společnost uspěla v kategorii efektivního využívání přírodních zdrojů. „Na opakovaný úspěch naší společnosti v německé Národní ceně za trvale udržitelný rozvoj jsme mimořádně hrdí,“ říká Michael Rauterkus, CEO společnosti Grohe AG. „Jednoznačně dokazuje, že náš odhodlaný závazek vůči životnímu prostředí jde vidět i navenek. Za toto ocenění patří největší poděkování především našim zaměstnancům, kteří jsou ochotni každý den udělat onen pomyslný krok navíc pro splnění přísných nároků na trvale udržitelný rozvoj, které na sebe klademe.“

Zdokonalování ekologických standardů na všech úrovních

Společnost GROHE neusíná na vavřínech a neustále hledá nová řešení a procesní optimalizace, které by dále přispěly k trvale udržitelnému rozvoji. Odbornou porotu k udělení ceny, mimo jiné, přiměl mimořádně efektivní systém řízení trvale udržitelného rozvoje společnosti GROHE, jenž pomáhá překonávat náročné výzvy v podobě ochrany přírodních zdrojů, demografických změn, sociální odpovědnosti a dalších. Mezi konkrétní příklady těchto opatření, investic a ekologické expertízy patří například jedinečný systém tepelné rekuperace v továrnách v Hemeru a Lahru a recyklační poměr odpadu ve výši neuvěřitelných 99 % ve všech továrnách GROHE.

Mezi nejdůležitější inovace uplynulého roku patří bezesporu systém GROHE Blue Home, jehož instalace je možná doslova v každé kuchyni. Poskytuje filtrovanou, vychlazenou vodu přímo z vodovodního kohoutku a nabízí výběr mezi neperlivým, jemně perlivým a perlivým osvěžením. Co je nejdůležitější, tento systém snižuje uhlíkovou stopu domácnosti o více než 60 % ve srovnání s balenou vodou. Mezi další převratné technologie společnosti GROHE přispívající k trvale udržitelnému rozvoji patří například unikátní mosazná slitina GROHE Light, která obsahuje o 35 % méně olova než běžné slitiny, nebo GROHE SilkMove ES, která zaručuje, že baterie při ponechání páky ve výchozí středové pozici dávkuje pouze studenou vodu. Takto redukovaná spotřeba teplé vody šetří energii a snižuje emise CO2.

Národní cena za trvale udržitelný rozvoj je podporována německou Spolkovou vládou, střechovými organizacemi jednotlivých spolkových zemí, obchodními a průmyslovými komorami, nevládními občanskými společnostmi a výzkumnými středisky. Uděluje se každoročně od roku 2008 společnostem, kterým se daří kombinovat hospodářské úspěchy se sociální odpovědností a závazky vůči ochraně životního prostředí. Počínaje rokem 2012 se uděluje také místním úřadům, které prokazatelně přispívají k trvale udržitelnému rozvoji místních komunit.

Nejekologičtější společenská událost v Německu

Slavnostní předávání německé Národní ceny za trvale udržitelný rozvoj se konalo 25. listopadu v hotelu Maritim v Düsseldorfu. Zúčastnilo se jí přes 1200 hostů z řad nadnárodních korporací, vládních organizací, politických institucí, výzkumných organizací i široké veřejnosti. Je zapotřebí zdůraznit, že celý večer byl naplánovaný a realizovaný do posledního detailu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Moderátorem slavnostní ceremonie byl sám zakladatel tohoto ocenění, vědecký novinář Stefan Schulze-Hausmann, a ocenění předávala řada slavných osobností, například Malu Dreyer, prezidentka Spolkové rady Německa, spolková ministryně životního prostředí dr. Barbara Hendricks a mnoho dalších. Patronem letošního ročníku byl dr. Gerd Müller, spolkový ministr pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Odpovědnost a vzor ostatním
„Všichni ve společnosti GROHE věříme, že voda je srdcem všech našich aktivit, a že udržitelný rozvoj je pro ně zcela klíčovým,“ říká Michael Rauterkus, CEO společnosti Grohe AG, a dodává: „Spokojíme se jen s těmi nejlepšími výsledky, a to se týká jak našich produktů a obchodních vztahů, tak životního prostředí a udržitelného rozvoje. To je důvod, proč se letos chceme stát vůbec nejekologičtější velkou společností v Německu, a do roku 2020 naprostým lídrem sanitárního průmyslu v udržitelném rozvoji. Ocenění CSR Award zdůrazňuje rovněž obchodní aspekty naší udržitelné strategie. Našim dlouhodobým cílem je ekologická odpovědnost a ekonomický růst současně, abychom byli schopni skrze naše aktivity demonstroval vztah ke společnosti, životnímu prostředí a zajistit dobrou budoucnost pro příští generace. Chceme lidem ukázat, že udržitelný rozvoj je tou nejlepší formou vývoje.“

Komplexní systém řízení trvale udržitelného rozvoje
Společnost GROHE implementovala do svých procesů vysoce sofistikovaný systém řízení trvale udržitelného rozvoje. Jeho součástí je i speciální Rada pro udržitelný rozvoj, která má za úkol poskytovat poradenství dozorčí radě společnosti ve všech oblastech týkajících se ekologie a udržitelného rozvoje a dohlížet na úspěšné plnění strategických a operačních cílů stanovených v dlouhodobém záměru. Společnost GROHE navíc garantuje udržitelnost svých produktů po celou jejich dobu životnosti. Poskytují totiž zákazníkům vysoce komfortní a praktický způsob, jak šetřit cennými přírodními zdroji – aniž by si to někdy uvědomovali. Toho se podařilo dosáhnout prostřednictvím inovativních technologií, jako je například GROHE EcoJoy®, která dokáže snížit spotřebu vody až o 50 procent.

Ekologický a mimořádně praktický – nový vodní systém dávkování pitné vody od GROHE
Mezi nejnovější přírůstky do produktového portfolia společnosti patří inovativní systém GROHE Blue® Home. Hodí se do naprosto jakékoliv kuchyně, poskytuje filtrovanou, vychlazenou vodu přímo z vodovodního kohoutku a nabízí výběr mezi neperlivým, jemně perlivým a perlivým osvěžením. Přechod na tento systém dokáže snížit uhlíkovou stopu průměrné domácnosti o více než 60 % ve srovnání s kupováním balené vody.

Rozhodnutí pro vysoce odbornou porotu
GROHE je jednou z více než 800 přihlášených společností do německé Národní ceny za trvale udržitelný rozvoj pro rok 2016. Toto ocenění bylo založeno v roce 2008 a uděluje se ve spolupráci s německou Spolkovou vládou, střechovými organizacemi jednotlivých spolkových zemí, obchodními a průmyslovými komorami, nevládními občanskými společnostmi a výzkumnými středisky. Konečné rozhodnutí o vyhlášení německé společnosti, která v roce 2016 nejvíce přispěla k trvale udržitelnému rozvoji, provede porota složená z 12 předních expertů vedených profesorem Güntherem Bachmannem, generálním tajemníkem německé Rady pro udržitelný rozvoj. Výsledek bude všem účastníkům vyhlášen 25. listopadu tohoto roku, během slavnostního ceremoniálu v Düsseldorfu. Ocenění CSR Award německé spolkové vlády se nyní nachází ve svém druhém kole, jehož součástí je i průzkum mezi zúčastněnými stranami, jehož výsledky bude odborná porota zohledňovat. Slavnostní vyhlášení proběhne 24. ledna v Berlíně.