SPOLEČNÉ ÚSILÍ O VODY BEZ PLASTŮ

"Každý rok skončí ve světových oceánech 8 milionů tun plastů." "Jen znečištění moří plasty se od roku 1980 zvýšilo desetkrát." Tato fakta hovoří jednoznačně: naše oceány se topí v plastovém odpadu.

Vzhledem k tomu, že voda je jádrem našeho podnikání, je pro nás ve společnosti GROHE samozřejmostí pečovat o každou kapku tohoto vzácného zdroje a zavázat se k poskytování čisté vody po celém světě.

Z tohoto důvodu jsme kromě kombinace radosti z vody s technologiemi, které ji šetří, zahájili také třístupňovou iniciativu proti globálnímu problému plastového odpadu, která je součástí našeho dlouhodobého závazku udržitelnosti.

Obaly bez plastů

V roce 2018 jsme zahájili iniciativu Less Plastic s cílem nahradit plastové obaly našich výrobků udržitelnějšími alternativami do konce roku 2021. Do dnešního dne se tak podařilo ušetřit přibližně 32 milionů kusů obalů výrobků z plastu.

Udržitelná spotřeba vody pouhým stisknutím tlačítka

Vodní systém GROHE Blue poskytuje chlazenou, filtrovanou a sycenou vodu přímo z kuchyňského kohoutku - s dokonalou chutí. Díky této inteligentní funkci zásadně mění způsob konzumace vody, díky čemuž odpadají jednorázové plastové lahve.

Everwave - ochrana řek a oceánů

Od roku 2019 podporujeme everwave. Mezioborový tým vědců, inženýrů a mořských biologů vyvíjí technologie aktivního a pasivního čištění řek, aby zachytil odpad dříve, než znečistí oceány.

Naše spolupráce přesahuje rámec finanční podpory: Obě organizace také chtějí zvýšit povědomí veřejnosti o problému plastů a vytvořit povědomí a touhu po udržitelnějším životním stylu.

Pro vodu bez plastů - kupte si jeden kus GROHE Blue a společně se společností everwave nasbíráme 1 kg říčního odpadu.

GROHE Blue vám pomůže snížit plastovou stopu a učiní váš každodenní život udržitelnějším. Ale to není všechno: pokud si v období od 1. srpna do 31. prosince zakoupíte nádobí GROHE Blue, společně s naším partnerem everwave a jeho velmi hladovou lodí na čištění odpadků CollectiX za vás posbíráme 1 kg odpadu z vod v Evropě.

Staňte se součástí rostoucí vlny za čistou vodu dnes i v budoucnu!