Servis, instalace a údržba

SNADNÁ INSTALACE

Systém byl navržen tak, aby jeho uvedení do provozu bylo co nejjednodušší. Podívejte se na video níže, které vás postupně provede všemi kroky instalace vodního systému GROHE Blue Professional.

Watch the video also to learn more about the cleaning procedure.

POŽADAVKY

 • Volný prostor o rozměrech 50 × 40 × 50 cm (H × Š × V)
 • Připojení k 230V elektrické síti
 • Přípojka studené vody
 • Možnost vyřezání ventilačního otvoru na spodní straně kuchyňské linky (šablona je součástí balení)

SNADNÁ ÚDRŽBA

Výměna vodního filtru

Pokud nastane čas, kdy kapacita stávajícího filtru vyprší a bude tak nutné filtr vyměnit za nový, bude dioda na výpusti blikat oranžově.

Následující video je jednoduchým návodem, jak filtr vyměnit.

Výměna CO2 karbonizační lahve

Na potřebu vyměnit plynovou bombičku za novou vás upozorní blikající dioda.

Podívejte se na video, které ukazuje, jak snadná výměna je.

ORDER NEW FILTERS

VÝMĚNA 1:1

Krok 1

Pokud jde o první nákup CO2 karbonizační lahve, je zapotřebí pořídit speciální úvodní sadu s 2kg (případně 425g) lahví, která zajistí až 350 litrů perlivé vody.

Krok 2

Poté již stačí objednávat náhradní náplně CO2, které jsou k dispozici rovněž o objemu 2 kg nebo 425 g.

frequently asked questions

Instalace

Co je třeba při instalaci systému GROHE Blue brát v potaz?

Důležité je zohlednit fakt, že chladič vyžaduje dostatečné odvětrávání a odvod teplého vzduchu ve spodní části kuchyňské linky. Součástí balení každého produktu je šablona a potřebné nákresy.

Jak můžu změřit tvrdost vody?

Uhlíkovou tvrdost vody (tj. stupně KH, důležitá informace pro použití filtrů GROHE Blue velikosti S, M a L) lze změřit pomocí přiloženého testovacího proužku. Celkovou tvrdost vody (tu potřebujete znát pro použití filtru GROHE Blue Mg+) snadno zjistíte u vašeho dodavatele.

Údržba

Kdy je nutné měnit filtr?

Filtr je zapotřebí vyměnit po 12 měsících, případně po vyčerpání kapacity. Indikátor LED na levé rukojeti baterie znázorňuje zbývající kapacitu filtru: Pokud bliká modře/tyrkysově/zeleně, je kapacita nižší než 20 l a je vhodné objednat novou filtrační kazetu. Pokud rychle bliká oranžově, je kazetu nutné vyměnit okamžitě.

Jak probíhá výměna filtru?

Filtr je možné jednoduše odšroubovat. Není zapotřebí uzavírat hlavní uzávěr vody.

Je filtr snadno recyklovatelný?

Ano, filtr lze vyhodit do běžného kontejneru na plasty.

Kdy je nutné měnit CO2 karbonizační lahev?

Jakmile dojde k vyprázdnění karbonizační lahve, obdržíte notifikaci z aplikace Ondus. Systém, u kterého karbonizační lahev došla, bude navíc v ovládacím panelu zobrazen na prvním místě. Indikátor LED na levé rukojeti baterie se navíc rozbliká bílou barvou.

Jak probíhá výměna CO2 karbonizační lahve?

V případě, že používáte 425g lahev, stačí uvolnit tlakový ventil a adaptér ze staré lahve a nasadit jej na novou. Pokud používáte 2kg lahev, uzavřete ji, uvolněte tlakový ventil a adaptér ze staré lahve, a poté jej připojte na novou a tu otevřete.

Jaká je kapacita CO2 karbonizačních lahví?

 • Bombička s kapacitou 425 g vyprodukuje přibližně 60 l perlivé vody
 • Bombička s kapacitou 2 kg vyprodukuje přibližně 350 l perlivé vody

Co se stane, pokud nebudu systém GROHE Blue delší dobu používat?

Nedoporučujeme filtrační systém nechávat delší dobu bez provozu. Pokud nebude systém GROHE Blue používán po dobu delší než několik dní, je zapotřebí jej propláchnout alespoň čtyřmi litry vody. V případě, že systém nebudete používat déle než čtyři týdny, je třeba jej dále vyčistit prostředkem GROHE Blue® Bio-Clean (40 434 001) a vyměnit kazetu filtru.

Případně můžete v aplikaci Ondus zapnout funkci automatického proplachování. Systém se pak bude jednou týdně automaticky proplachovat.

Jak můžu systém čistit/dezinfikovat?

Odpojte od systému filtr a CO2 karbonizační lahev. Dezinfikujte své ruce a čisticí adaptér pomocí rozprašovací hlavice čisticí kazety. Poté nasaďte čisticí adaptér na držák filtru, zašroubujte čisticí kazetu do předem sestaveného adaptéru a aktivujte režim automatického čištění prostřednictvím aplikace Ondus nebo přímo na displeji chladiče.

Čištění zabere asi 20 minut a LED indikátor na levé rukojeti baterie bude svítit fialově. Jakmile bude čištění dokončeno, fialový indikátor zhasne. Čisticí kazetu i adaptér je možné nyní odšroubovat a do systému zapojit CO2 karbonizační lahev a nový filtr.

Řízení zásob

Kde lze koupit náhradní filtr a CO2 karbonizační lahev?

Objednávku veškerých náhradních náplní, filtrů a doplňků lze provést prostřednictvím e-shopu GROHE Blue, případně pomocí aplikace Ondus, která to umí dokonce automaticky.

Jak můžu aktualizovat stav svých zásob?

Produkty, které si objednáte prostřednictvím aplikace Ondus, budou automaticky zařazeny do vašich zásob. Jejich množství však lze také zadat nebo upravit ručně.

Ovládací panel

Jak můžu přidat systém do ovládacího panelu?

Přidat nový systém je možné pomocí aplikace Ondus. Systém bude poté k dispozici i v ovládacím panelu.

Jak můžu do ovládacího panelu přidat nové umístění?

Lokace je možné nastavit v aplikaci Ondus. Veškeré lokace poté budou k dispozici i v ovládacím panelu.

Možné potíže a jejich řešení

Proč z baterie nevytéká žádná voda?

Je možné, že filtr není instalovaný správně, některá z hadic je ohnutá nebo došlo k narušení vodovodní přípojky.

Vyzkoušejte následující:

 • Zašroubujte filtr správně (přibližně 1,5–2 celé otáčky).
 • Zkontrolujte, zda není některá z hadic ohnutá.
 • Zcela otevřete uzavírací ventily vodovodní přípojky.

Proč na displeji svítí E1, z baterie nevytéká filtrovaná voda a LED indikátor bliká červeně?

Čerpadlo bylo vypnuto bezpečnostní pojistkou.

Vyzkoušejte následující:

 • Odpojte zdroj napájení, vyčkejte alespoň 30 vteřin a napájení opět zapojte.
 • Zašroubujte filtr správně (přibližně 1,5–2 celé otáčky).
 • Zkontrolujte, zda není některá z hadic ohnutá.
 • Zcela otevřete uzavírací ventily vodovodní přípojky.

Proč na displeji svítí E3 a z baterie nevytéká filtrovaná voda?

Baterie není připojena k chladiči/karbonizátoru, případně došlo k závadě na konektoru nebo kabelu.

 • Zkontrolujte stav kabelu a konektorů.
 • Obraťte se na servisní středisko společnosti GROHE.

Proč na displeji svítí E5, z baterie nevytéká filtrovaná voda a LED indikátor bliká červeně?

Došlo k poruše chladiče/karbonizátoru. Odpojte zdroj napájení, vyčkejte alespoň 30 vteřin a napájení opět zapojte.

Proč na displeji svítí E7, z baterie nevytéká filtrovaná voda a LED indikátor bliká červeně?

Senzor uvnitř chladiče detekoval zvýšenou vlhkost. Odpojte zdroj napájení, vyčkejte alespoň 15 minut a napájení opět zapojte.

 • Pokud došlo k vytvoření kondenzace, bude chladič po uplynutí této doby opět připraven k provozu.
 • Pokud však dochází k úniku vody, zobrazí se chybová hláška znova. V takovém případě je nutné se obrátit na servisní středisko GROHE

Proč na displeji svítí E8 a LED indikátor na rukojeti baterie systému Blue bliká oranžově?

Byla vyčerpána veškerá kapacita filtru. Vyměňte filtrační kazetu a resetujte počítadlo zbývající kapacity pomocí aplikace Ondus nebo přímo na displeji chladiče.

Proč na displeji bliká střídavě E9 a HI?

Došlo k přehřátí chladiče nebo karbonizátoru. Zajistěte dostatečné odvětrávání a snižte okolní teplotu na maximálně 32 °C.

 • Nechte chladič alespoň 10–15 minut vychladnout.
 • Resetujte chybovou zprávu E9 – bližší informace naleznete v návodu k obsluze.

Už jste zakoupili systém GROHE BLUE Professional?

Zaregistrujte svůj vodní systém GROHE a získejte prodlouženou záruční lhůtu! Stačí kliknout na odkaz níže, vybrat produkt, který vlastníte a zadat datum nákupu a instalace. Záruční certifikát vám zašleme e-mailem. Je to snadné!

Register now!